Novice

Preverili smo stroške odloga kreditnih in lizing obrokov zaradi posledic COVID-19.
Pri najemu potrošniškega kredita poleg plačila obresti in vračila glavnice plačamo še določene dodatne stroške. Nekatere banka zaračuna v enkratnem...
Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) določa, da se v času odloga kreditnih obrokov obresti zaračunavajo,...
Novi Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) omogoča odlog plačila do 12 mesecev tistim kreditojemalcem, ki...
Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) - Če zaradi posledic epidemije COVID-19 ne morete poravnati...