V minulih prazničnih dneh je večina potrošnikov opravila več nakupov kot sicer. Seveda pa se lahko pri nakupu daril tudi zaplete in izdelek nima obljubljenih lastnosti. Kakšne pravice ima potrošnik v takšnem primeru? Na ZPS ugotavljamo, da se številni potrošniki še vedno znajdejo v zadregi pri uveljavljanju potrošniških pravic.

Ko kupujemo nov izdelek, seveda upravičeno pričakujemo, da bo takšen, kot je bilo dogovorjeno. A v praksi se izkaže, da ni vedno tako. V svetovalni pisarni ZPS vsako leto prejmemo največ vprašanj prav na temo uveljavljanja potrošniških pravic, ko ima izdelek napako.

navedek1

Če kupljeni izdelek ni skladen s pogodbo, torej ima napako ali celo več napak, odgovornost za takšne napake nosi prodajalec. Prodajalec svoje odgovornosti za neskladnost izdelka (prej stvarne napake) ne more omejiti ali izključiti z nobenim pogodbenim določilom, zato se ne pustite prepričati v nasprotno.

O napaki morate prodajalca obvestiti v roku dveh mesecev od dneva, ko ste napako odkrili. Svoje pravice pa lahko uveljavljate v največ dveh letih od prevzema izdelka. Omenjeno velja tudi za primer, če ste kupili rabljen izdelek, vendar se lahko prodajalec in potrošnik dogovorita za krajši rok odgovornosti prodajalca (berite splošne pogoje!), vendar ta rok ne sme biti krajši kot eno leto.

Prodajalec ne prizna napake, pa o tem niste prejeli odgovora v 8 dneh? Ukrepajte!

V primeru, da prodajalec napake ne priznava, mora podjetje pisno odgovoriti potrošniku na njegov zahtevek najpozneje v osmih dneh po njegovem prejemu. V nasprotnem primeru se potrošnik lahko obrne na Tržni inšpektorat RS, ki podjetju zaradi opustitve zakonske obveznosti odgovora lahko izreče globo.

A pozor, če vam izdelek ni všeč ali ste si premislili, ne gre za neskladnost izdelka. To je eno pogostejših vprašanj potrošnikov, zato ponovno izpostavljamo, da je zmotno precej razširjeno prepričanje, da mora prodajalec v takšnem primeru vrniti denar ali pa zamenjati kupljeni izdelek, če ga vrnete v 8 dneh. Prodajalec ni dolžan zamenjati brezhibnega izdelka, izstaviti dobropisa ali vrniti kupnine, razen če je to izrecno obljubljal.

Za nakupe na spletu veljajo nekoliko drugačna pravila, o katerih lahko več izveste tukaj.

Prvih 30 dni izbirate vi, ne trgovec!

Ko potrošnik uveljavlja neskladnost izdelka, lahko prvih 30 dni po njegovi dobavi sam izbira med štirimi pravicami, ki jih določa Zakon o varstvu potrošnikov. Zahteva lahko odpravo napake, zamenjavo blaga z novim, brezhibnim, vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako ali vračilo plačanega zneska.

Po poteku 30 dni od odbave izdelka, pa mora potrošnik najprej zahtevati popravilo ali zamenjavo za nov izdelek, šele če to ni izpolnjeno v zakonsko predpisanem roku (30 dni, ki se ga lahko izjemoma podajlša za dodatih 15 dni), pa lahko potrošnik odstopi od pogodbe in zahteva vračilo celotne kupnine ali vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako, pri čemer izdelek obrdži.

Neskladnost lahko potrošnik uveljavlja pri nakupu katerega koli izdelka, če ne deluje, če nima lastnosti, ki bi jih moral imeti, ali kako drugače ni skladen s pogodbo.

Težave v praksi?

Prodajalec je vaš zahtevek zavrnil, ker niste priložili računa. Je postopal pravilno?

Ko uveljavljate neskladnost izdelka, morate na takšen ali drugačen način izkazati, da ste izdelek kupili pri prodajalcu, na katerega ste se obrnili. Zakon pa nikjer ne določa, da lahko to storite izključno z računom. Tako boste sicer nakup najlažje dokazali, ni pa to edini način.

Če ste nakup opravili s kartico, lahko to izkažete tudi z izpiskom plačilne oz. kreditne kartice, prodajalca pa prosite, da na podlagi opravljenega plačila v svojem sistemu poišče račun. Na računu je namreč zapisano, točno kateri izdelek ste kupili, medtem ko je na bančnem izpisku naveden samo končni znesek plačila.

Prodajalec je vašemu zahtevku sicer ugodil, a vam namesto vračila kupnine ponuja dobropis. Ste dobropis dolžni sprejeti?

NE. Ker je prodajalec napako priznal, je dolžan vašemu zahtevku ugoditi tako, kot mu to nalaga zakon. Če ste pri izdelku ugovorili neskladnost v roku 30 dni po njegoovi dobavi in ste izbrali ste vračilo kupnine, mora prodajalec to upoštevati in vam vrniti denar. Dobropis ne šteje kot vračilo kupnine. Če želite, seveda lahko sprejmete tudi dobropis, a pri tem ne pozabite preveriti morebitne časovne omejitve veljavnosti dobropisa.

S strani podjetja ste sicer prejeli odgovor v osmih dneh, a v dopisu je pisalo le, da napako priznajo, denar pa vam bodo vrnili šele konec prihodnjega meseca, ker je takšna njihova plačilna dinamika.

Podjetje lahko pozovete, da vračilo denarja izvede nemudoma. Zakon določa, da mora podjetje v primeru uspešno rešene reklamacije ugoditi vašemu zahtevku najpozneje v roku 8 dni po prejemu blaga ali dokazila, da je potrošnik blago poslal nazaj.

Zgolj odgovor, da boste denar nekoč prejeli, ne zadošča. Podjetje na ta način ne sme podaljševati zakonsko določenega roka. Če se podjetje ne drži predpisanega roka, stori prekršek, za katerega mu lahko Tržni inšpektorat naloži plačilo globe.

Kaj je še dobro vedeti pred nakupi?

Če je potrošnik ob nakupu po spletu prejeli poškodovan izdelek in je to šele naknadno ugotovili, bo težko dokazoval, da je škoda nastala v postopku dostave.

Na ZPS svetujemo, da potrošniki pred prevzemom izdelka natančno preverijo, ali je prejeti izdelek brezhiben, tudi če je sam paket nepoškodovan. Poškodovanih pošiljk naj ne sprejemajo, ampak jih nemudoma zavrnejo. Prej naj poškodbe tudi fotografirajo in o razlogih zavrnitve pošiljke skupaj s slikovnim gradivom pisno obvestijo prodajalca.