Ponovno se je ena izmed bank odločila za samovoljno dodeljevanje oziroma povišanje limitov na bančnih računih svojih komitentov. Prejeli smo večje število pritožb komitentov Nove KBM - preverite, kakšen limit imate pri svoji banki ter ali vam ga je morebiti povišala ter vas o tem obvestila na dvomljiv način, ki ga uporabnik zlahka spregleda. 

Banka NKBM naj bi svojim komitentom avtomatsko dodeljevala limite na TRR brez predhodnega izrecnega soglasja imetnika bančnega računa. Za limit ni bilo potrebno izpolniti nobene vloge, odobren je bil tudi brez podpisa limitne pogodbe. Banka je svoje komitente o povišanju limitov obveščala izključno s pomočjo obvestil v njihov poštni nabiralnik spletne banke. Dopis banke je po našem prepričanju zavajujoč, saj navaja številne ugodnosti (brez stroškov odobritve, brez stroškov zavarovanja), pri tem pa banka v obvestilo ni zapisala obrestne mere za limit, ki je po nedavni spremembi med višjimi na našem trgu. V kolikor posameznik povišanega limita ni želel, je moral to v omejenem času sporočiti na telefonsko številko banke. Po tem datumu NKBM ukinitve limita ne omogoča na drug način, kot le neposredno v poslovalnici banke.

Odločitev o uporabi limita na bančnem računu in njegovi višini bi morala biti izključno v rokah posameznega potrošnika. Gre za pomembno odločitev, saj je limit obilka zadolžitve in to ena najdražjih, kjer je obrestna mera tik pod zakonsko določeno zamudno obrestno mero, potrošniki pa morajo pogosto plačati tudi stroške odobritve in zavarovanja. Potrošniki bi morali imeti pravico do izbire in samostojne odločitve, ali oziroma kako visok limit želijo imeti.

V lanskem letu je podobno potezo povlekla Banka Intesa Sanpaolo, tudi takrat so bili mnogi njihovi komitenti nezadovoljni s tovrstnim načinom vsiljevanja storitev. V spletni anketi, ki smo jo izvedli, so se potrošniki v veiki večini izrekli proti tovrstnim praksam. Vsiljevanje potrošniških posojil pa ni le nakorektno, temveč lahko vodi v prezadolženost. Ranljivi so predvsem manj poučeni potrošniki, ki se razveselijo denarja na računu, a se ne zavedajo posledic - stroškov in nevarnosti, da dolga nikoli ne bodo poplačali. Praksa je nemalokrat pokazala, da je lahko limit dolžniška past, ki povzroča velike finančne stiske, predvsem potrošnikom z nižjimi dohodki.