Dandanes se pogosto znajdemo v vlogi potrošnika, marsikdo prav vsak dan. Pa poznamo svoje pravice? Ne glede na našo starost, izobrazbo je dobro vedeti, da v primeru, ko ima izdelek napako (nima obljubljenih lastnosti ipd.), lahko uveljavljate stvarno napako. Stvarno napako?! Res je, ta pravica, ki izhaja iz Zakona o varstvu potrošnikov, je za marsikoga neznanka, zato smo pripravili dokument, ki smo ga poimenovali »Učna ura: Vem več o stvarni napaki«. 

Prepričani smo, da bi moral vsak potrošnik vedeti, kdaj, kje in kako jo uveljavljati. Dokument »Učna ura: Vem več o stvarni napaki« vas tako vodi čez glavne značilnosti te temeljne pravice potrošnikov in vam je lahko v pomoč pri pripravi učne ure za vaše dijake.

Po izkušnjah pravne pisarne ZPS vedno več potrošnikov pozna svoje pravice, še vedno pa je vsako leto največ̌ vprašanj povezanih prav z uveljavljanjem pravic iz naslova stvarne napake. Največkrat zadrega nastane, ko potrošnik želi uveljavljati 'reklamacijo', pri čemer zaradi nepoznavanja pravic pogosto ne navede, da želi uveljavljati stvarno napako, niti ne navede svojega zahtevka. Prodajalci zato ravnajo po svoje in izdelek popravijo, čeprav bi potrošnik želel zamenjavo izdelka z novim ali vračilo kupnine, v nekaterih primerih pa napako neutemeljeno zavrnejo, pri čemer dokazno breme prevalijo na potrošnika. Poznavanje potrošniških pravic nas tako opolnomoči, da znamo in zmoremo prepoznati, kdaj so naše pravice kršene ter vemo, kako ukrepati. In to je tudi cilj vsebine te učne ure. Da dijakom to pravico predstavite oz. jih spodbudite k samostojnemu raziskovanju.