Pri izbranem podjetju sem kupoval okna za prenovo stanovanja, pri čemer sva se s prodajno referentko izrecno dogovorila, da bodo vsa okna dvokrilna s kljuko le na enem krilu okna. Po montaži sem ugotovil, da vsa okna niso enaka, saj imajo nekatera dve kljuki, nekatera pa eno, prav tako sem kasneje ugotovil, da so na sami ponudbi zelo na majhno narisana okna z dvema kljukama, kljub večkratnemu izrecnemu zagotavljanju referentke, da bodo imela okna le eno kljuko. Kaj lahko storim? Lahko uveljavljam stvarno napako?

Zakon o varstvu potrošnikov določa, da gre za stvarno napako tudi, če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane. Ker je referentka ob pripravi ponudbe večkrat izrecno potrdila vašo željo, da bodo imela okna kljuko le na enem krilu, sta se s tem izrecno dogovorila o lastnostih, ki jih morajo imeti okna in vam gredo vse pravice iz naslova stvarne napake. Težava pa lahko nastane zlasti pri dokazovanju vsebine pogovora z referentko, saj so bila na sami ponudbi, ki je bila pripravljena na podlagi tega pogovora, narisana okna (v nasprotju z dogovorom) z dvema kljukama.

Kadar dogovore sklepate ustno, bodisi v času nakupa ali kasneje, vedno zahtevajte, naj vam podjetje pisno ponudbo posreduje v potrditev ter si ob pregledu vzemite čas in skrbno preverite vse podrobnosti (vključno z roki izvedbe, ipd.), če so v skladu z vašimi dogovori in željami, saj se sicer lahko kljub napaki prodajalca zgodi, da boste svoje pravice v praksi težko uveljavljali.