V mesecu oktobru je stopil v veljavo nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), ki pa se bo pričel uporabljati šele v sredini januarja 2023.

Prinaša kar nekaj novosti, za potrošnike pa so verjetno najbolj aktualne spremembe na področju uveljavljanja stvarne napake in garancije. Po novem ZVPot-1 so se razlike med stvarno napako in garancijo bistveno zmanjšale, večinoma v škodo potrošnika.

Kupili ste televizor, ko ste ga doma hoteli prižgati, pa ste ugotovili, da ne dela

Seveda ste ga takoj odnesli nazaj v trgovino, kjer so vas napotili na servis, da bo televizor popravil. Pa veste, da to ni edina možnost, ki jo imate na izbiro?

Če ima izdelek napako, lahko za neskladnost uveljavljate tudi stvarno napako. To lahko uveljavljate pri nakupu katerega koli izdelka, če ne deluje, nima lastnosti, ki bi jih moral imeti, ali kako drugače ni skladen s pogodbo.

 • Za nakupe/pogodbe, sklenjene pred pričetkom uporabe novega ZVPot-1 bo še vedno veljalo, da lahko prosto izbirate med zahtevki.
 • Z začetkom uporabe novega ZVPot-1, pa bo stvar nekoliko drugačna, saj ta uveljavlja hierarhijo oz. obvezno zaporedje jamčevalnih zahtevkov pri uveljavljanju stvarne napake.

Pri t. i. tehničnih izdelkih pa lahko uveljavljate tudi pravice z naslova garancije. Pravila o garanciji za brezhibno delovanje izdelka so posebnost našega zakona. Če se tehnični izdelek pokvari, torej lahko izbirate, ali želite uveljavljati stvarno napako ali garancijo.

Katero pot boste izbrali, se morate odločiti, preden se odpravite do trgovine, v kateri ste kupili izdelek! Če boste izdelek oddali na servis v garancijsko popravilo, si ne boste mogli več premisliti in zahtevati pravic, ki bi vam pripadale, če bi se odločili uveljavljati stvarno napako.

Garancija

Garancija je obveznost, s katero se podjetje zaveže, da vam bo izdelek brezplačno popravilo, zamenjalo ali vrnilo kupnino, kadar izdelek ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu. Garancijo lahko uveljavljate za tiste izdelke, za katere je garancija obvezna, in pa za tiste, za katere je bila dana prostovoljna garancija. Obrnete se na garanta (proizvajalca, uvoznika ali prodajalca) oziroma na enega od pooblaščenih servisov, ki je naveden na garancijskem listu.

stvarna napaka ali garancija 2

Pomembno razliko prinaša novi ZVPot-1, saj se bo za izdelke, ki bodo dani na trg po začetku njegove uporabe, garancijo lahko uveljavljalo le še pri proizvajalcu, ne pa tudi več pri prodajalcu. Poleg tega tudi ne predvideva več obvezne enomesečne garancije za rabljene izdelke.

Za katere izdelke mora biti izdana garancija?

Poseben Pravilnik določa, da je garancija za obdobje najmanj enega leta po nakupu obvezna za:

 • izdelke za gospodinjsko uporabo (npr. električne naprave, tehtnice, ure, glasbila),
 • kmetijske stroje in naprave,
 • izdelke avtomobilske in podobne industrije (npr. otroški vozički in avtosedeži, kolesa, gume, akumulatorske baterije),
 • proizvode s področja informacijske tehnologije, radiokomunikacij, avdio- in videotehnike (npr. računalniki, televizorji, navigacijske naprave, radijski sprejemniki),
 • športno opremo in rekvizite (tiste, ki imajo lastnost mehanizma, tudi športno in lovsko orožje),
 • elektromedicinske pripomočke, namenjene osebni rabi,
 • gasilne aparate
 • male komunalne čistilne naprave.

Pravice, če uveljavljate garancijo: 45 dni za popravilo

Če ima kupljen izdelek napako in je v garanciji, lahko prvenstveno zahtevate odpravo napak (popravilo).Tudi tu je nekaj novosti, in sicer roki za popravilo se razlikujejo glede na to, ali je bil izdelek dan na trg pred ali po pričetku uporabe novega ZVPot-1.

 • Če gre za izdelek, ki je bil dan na trg pred pričetkom uporabe novega ZVPot-1, morajo biti napake odpravljene v skupnem roku 45 dni.
 • Če je bil izdelek dan na trg po pričetku uporabe novega ZvPot-1, pa se ta rok skrajša na 30 dni. Rok se lahko podaljša za dodatnih 15 dni, pri čemer pa mora proizvajalec pred iztekom prvotnega roka obvestiti potrošnika in obenem navesti razloge za njegovo podaljšanje.

Če napake niso odpravljene v zgoraj navedenem roku, vam mora proizvajalec zamenjati izdelek z enakim, novim in brezhibnim izdelkom. Če tega ne stori, lahko pogodbo razdrete in zahtevate vrnitev kupnine ali pa zahtevate znižanje kupnine, če se odločite, da boste izdelek kljub napakam obdržali.

Težave v praksi

Kdo plača stroške materiala, nadomestnih delov, prevoza?

"Pokvarila se mi je mikrovalovna pečica, ki je še v garanciji. Servis je precej oddaljen od doma, na koncu pa so mi želeli zaračunati še nadomestni del, ki so ga zamenjali. So na servisu ravnali prav?"

Stroške za material, nadomestne dele, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar ali pri nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec. Potrošnik, ki je popravilo uveljavljal v trajanju garancijskega roka, s popravilom ne sme imeti nikakršnih stroškov. Podjetje bi mu moralo torej povrniti tudi stroške, ki jih je imel s prevozom. Če bi izdelek poslal po pošti, bi prav tako lahko zahteval povračilo za stroške pošiljanja.

Večkratno popravilo, napake pa se ponavljajo?

"Moj 5 mesecev star telefon je že četrtič na servisu, kljub večkratnemu popravilu pa napaka še ni odpravljena. Lahko zahtevam nov telefon?"

Zakon določa, da je skupen rok za odpravo napak 45 / 30 dni, o številu popravil znotraj tega roka pa zakon ne govori. Če je bil izdelek na popravilu že večkrat, seštejte vse dni, ko je bil na servisu, vključno s sobotami, nedeljami in prazniki. Le če seštevek vseh dni presega 45 / 30 dni, lahko zahtevate, da vam izdelek zamenjajo z enakim, novim in brezhibnim.

Kako uveljavljate stvarno napako, garancijo? 
Ne glede na to, ali uveljavljate stvarno napako ali garancijo, shranite dokazilo, kdaj ste oddali zahtevek. Če boste prodajalca seznanili z reklamacijo osebno, vam mora izdati potrdilo o sprejeti reklamaciji. Na ta način boste lahko dokazovali, kdaj je potekel rok za popravilo.

Stvarna napaka

Stvarno napako lahko uveljavljate izključno pri prodajalcu, in sicer pri nakupu katerega koli izdelka, če ta ne deluje, nima lastnosti, ki bi jih moral imeti, ali kako drugače ni skladen s pogodbo.

stvarna napaka ali garancija 3

 • Za nakupe / pogodbe, sklenjene pred pričetkom uporabe novega ZVPot-1 bo še vedno veljalo, da lahko prosto izbirate med zahtevki. Potrošnik bo imel tako pravico izbirati, ali zahteva vračilo kupnine, vračilo dela kupnine v sorazmerju z napako, zamenjavo izdelka za nov in brezhiben izdelek ali pa popravilo izdelka.
 • Po pričetku uporabe novega ZVPot-1, pa bo stvar nekoliko drugačna, saj ta uveljavlja hierarhijo oz. obvezno zaporedje jamčevalnih zahtevkov pri uveljavljanju stvarne napake. Tako bo potrošnik za nakupe / pogodbe, sklenjene po pričetku uporabe novega zakona najprej lahko zahteval vzpostavitev skladnosti, torej bodisi popravilo bodisi zamenjavo za nov izdelek – izbira je, razen v določenih primerih, na strani potrošnika. Šele če to ne bo možno, lahko zahteva povrnitev dela ali celotne kupnine.

V kolikšnem času lahko uveljavljate stvarno napako?

O napaki morate prodajalca obvestiti v roku dveh mesecev od dneva, ko ste napako odkrili, svoje pravice pa lahko uveljavljate v največ dveh letih od prevzema izdelka. To velja za nove izdelke.

Če ste kupili rabljen izdelek pred pričetkom uporabe novega ZVPot-1, lahko stvarno napako uveljavljate v največ enem letu od prevzema izdelka, nov zakon pa pri rabljenem blagu samo dopušča možnost, da se prodajalec in potrošnik dogovorita za krajši rok odgovornosti prodajalca od dveh let, vendar ta rok ne sme biti krajši kot eno leto.

In spet - če je izdelek kupljen pred pričetkom uporabe novega ZVPot-1 in se prodajalec z reklamacijo strinja ter prizna obstoj napake, potem ima na voljo 8 dni za izpolnitev jamčevalnega zahtevka, za katerega se je potrošnik odločil.

Po pričetku uporabe ZVPot-1 pa ima prodajalec za popravilo ali zamenjavo (kar mora potrošnik najprej zahtevati) na voljo 30 dni, ki jih lahko podaljša za največ 15 dni, a mora o predvidenem podaljšanju in razlogih zanj obvestiti potrošnika pred potekom prvotnega roka.

Če se prodajalec ne drži navedenih rokov, lahko podate prijavo na Tržni inšpektorat RS, ki lahko podjetju zaradi opustitve odgovora izreče globo.

Težave v praksi

Reklamacija je bila zavrnjena?

"Kupila sem napravo za prostoročno telefoniranje, ko pa sem jo preizkusila, sem ugotovila, da ne deluje. Prodajalec je mojo zahtevo zavrnil."

Od tega, kdaj ste pri prodajalcu izdelek reklamirali, je odvisno, kdo mora dokazovati obstoj napake v primeru, da se prodajalec z njo ne strinja. Če ste izdelek reklamirali v prvih šestih mesecih od prevzema (za izdelke kupljenje po uporabi novega ZVPot-1 se ta rok podaljša na 1 leto!), je prodajalec tisti, ki mora dokazovati, da je vaša reklamacija neupravičena, torej da izdelek nima napake. Če pa ste reklamacijo vložili po preteku šestih mesecev (oz. enega leta) od prevzema izdelka, morate obstoj napake dokazovati vi. V tem primeru boste morali predložiti mnenje sodnega izvedenca, ki bo potrdil, da gre za napako na izdelku.

Prodajalec namesto vračila kupnine ponuja dobropis

"V naglici sem kupila športno majico. Razstavljena majica je bila premajhna, zato sem prodajalko prosila za enako, vendar za eno številko večjo. Prodajalka mi jo je zapakirala, doma pa sem ugotovila, da je po celotni hrbtni strani natrgana. Majico sem naslednji dan reklamirala v trgovini, prodajalka pa mi je namesto vračila kupnine ponudila dobropis, kar mi ne ustreza."

Ker je trgovec reklamaciji stvarne napake na izdelku ugodil, napako je torej priznal, je dolžan reklamacijo rešiti tako, kot mu to nalaga zakon. Za izdelke, kupljene pred pričetkom uporabe novega ZVPot-1, med štirimi zakonskimi pravicami izbira potrošnik, ne trgovec. In če je potrošnik izbral vračilo kupnine, mora trgovec to tudi upoštevati in mu vrniti denar.

Za izdelke kupljene po pričetku uporabe ZVPot-1, pa mora v tem primeru prodajalec najprej ponuditi brezhiben izdelek, šele če tega ne more, lahko zahtevate vračilo kupnine.

V obeh primerih velja, da dobropis ne šteje kot vračilo kupnine.

Kam se pritožite? 
Če naletite na težave pri uveljavljanju pravic z naslova garancije ali stvarne napake, lahko za pomoč pri reševanju reklamacije zaprosite Tržni inšpektorat RS, člani ZPS pa lahko za nasvet seveda pokličete tudi v pravno pisarno ZPS.

V pomoč pri uveljavljanju stvarne napake vam bodo obrazci: