Potrošnik je pred dobrim letom kupil rabljeno vozilo, ki je na prtljažnih vratih malce prerjavelo. Ker je bila za vozilo izdana garancija na prerjavenje 12 let, je avto peljal na pooblaščeni servis. Na servisu pa so garancijski zahtevek zavrnili, ker vozilo do tedaj ni bilo servisirano na pooblaščenem servisu.

So ravnali pravilno? Ne.

Prodajalec z garancijskimi pogoji ne sme omejevati kupca z obvezo po servisiranju zgolj v pooblaščeni servisni mreži. Po evropski zakonodaji gre namreč lahko za prepovedano omejevanje konkurence, kadar garancijski pogoji določajo obvezno vzdrževanje vozila izključno pri pooblaščenih serviserjih, ne glede na to, ali gre za osnovno ali razširjeno garancijo, ki se izda ob nakupu vozila ali takoj za tem.

V primeru vzdrževanja vozila pri neodvisnem serviserju lahko proizvajalec zavrne garancijski zahtevek le, če so napake vzročno povezane z nezmožnostjo serviserja, da pravilno opravi določeno popravilo ali vzdrževanje, z uporabo rezervnih delov slabše kakovosti ali z okvaro nadomestnega dela drugega dobavitelja rezervnih delov, kot ga zahteva proizvajalec.

Po pregledu splošnih pogojev proizvajalca, ki jih je priložili potrošnik, smo ugotovili, da ti ne vsebujejo zahteve, da bi morali biti za veljavnost garancije na prerjavenje redni letni servisi opravljeni le pri pooblaščenih serviserjih.

Vsebovali pa so zahtevo, da morajo biti antikorozijski pregledi opravljeni vsaj vsaki dve leti, po postopkih in priporočilih proizvajalca. Pregledi morajo biti tudi pravilno zabeleženi. Pomembno je torej, ali je predhodni lastnik vozila te zahteve izpolnil.

Potrošniku smo zato svetovali, da naj od prejšnjega lastnika in od servisa, ki je opravil storitve rednega letnega servisa, pridobi dokazila, da je bil avto servisiran v skladu s pogoji proizvajalca.

Servis je garancijo priznal in napake brezplačno odpravil

Ko je potrošnik zbral dokazila, je od servisa ponovno zahteval brezplačno popravilo v garanciji. Pri tem se je skliceval tudi na splošne pogoje proizvajalca. Servis je nato garancijo priznal in napake brezplačno odpravil.