Dvig bančnih nadomestil je za potrošnike vedno slaba novica, še posebej, če ste ravnokar prestopili k novi banki. Ali lahko v tem primeru banko zamenjate brez stroškov?

Brez stroškov za odpoved pogodbe šele po pol leta

Načeloma velja, da lahko račun ali paket pri banki odpoveste brez stroškov potem, ko ste ga vsaj pol leta že imeli odprtega. To določa Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED), ki pravi, da za odpoved okvirne pogodbe uporabnik plača morebitna nadomestila, ki jih zaračuna ponudnik plačilnih storitev, ki morajo biti primerna in sorazmerna z dejanskimi stroški.

To velja, če ste imeli račun odprt manj kot pol leta. Po izteku šestih mesecev po sklenitvi pogodbe pa ponudnik plačilnih storitev ne sme zaračunati posebnih nadomestil za odpoved.

Dodatna izjema pri spremembah pogojev okvirne pogodbe

Spremembe okvirne pogodbe, kamor sodijo tudi spremembe višine nadomestil, mora banka vsaj dva meseca pred uvedbo sporočiti na lahko razumljiv način ter v jasni in razumljivi obliki. V tem času se uporabnik odloči, ali bo spremembe sprejel, ali pa zavrnil – in v tem primeru odstopil od okvirne pogodbe.

Zakon je tukaj na strani potrošnika, saj omogoča, da v času do uvedbe zavrne predlagane spremembe, odstopi od okvirne pogodbe in ne plača nadomestila za odpoved. Kot razlog za odpoved pogodbe v tem primeru potrošnik navede nestrinjanje z napovedanimi spremembami.

Opozarjamo, da v primeru odpovedi pogodbe in prenosa poslovanja na drugo banko lahko nastanejo določeni stroški – na primer strošek prenosa sredstev na drug račun.

Bodite pozorni na obvestila banke

Pogosto se zgodi, da obvestilom banke ne posvečamo dovolj pozornosti, da jih spregledamo. Banke svoje komitente obveščajo na različne načine:

  • V poslovalnicah;
  • na spletnih mestih;
  • v spletni banki;
  • v mobilni banki;
  • na bančnih izpiskih;
  • po elektronski pošti;
  • po navadni pošti.

Spremljajte komunikacijo banke, da boste morebitne napovedi sprememb pravočasno opazili in boste imeli dovolj časa za odločitev – še posebej, če imate račun odprt manj kot šest mesecev.

Banke spremembe v cenikih oziroma tarifah označijo na različne načine. Nekatere objavijo nov cenik, druge v obstoječem ceniku označijo napovedane spremembe, tretje objavijo seznam napovedanih sprememb.

 

Ali se vam splača zamenjati banko, preverite z brezplačnim spletnim orodjem

Primerjajte stroške poslovanja z osebnim računom >