Limit na osebnem računu je zelo razširjen, pogosto je “minus na računu” nekaj samoumevnega. A marsikdo se ne zaveda stroškov tovrstne izposoje denarja. Medtem ko je redni limit brezplačen vse dokler ga ne koristimo, pa je pri izrednem limitu treba plačati stroške že za njegovo pridobritev.

Stroški rednega limita

Banke za redne limite praviloma ne zaračunavajo stroškov, vse dokler ne posežete v negativno stanje na svojem računu. Takrat se seveda začnejo zaračunavati obresti, ki so pri limitu – rednem ali izrednem – visoke.

Obrestne mere so trenutno na splošno visoke, pri limitih pa še posebej. Odvisne so od posamezne banke, gibajo pa se med 7,95 odstotka in 11,95 odstotka. Zakonsko določena zamudna obrestna mera trenutno znaša 12 odstotkov.

V primeru, da redni limit koristite, da ste torej v minusu, na porabljeni znesek plačujete obresti, ki jih določi banka. Redni limit je torej brezplačen le do takrat, ko ostaja neizkoriščen, ko je vaše stanje na bančnem računu pozitivno. Višina plačanih obresti je odvisna od obrestne mere banke, porabe limita (višina negativnega stanja) ter dobe oziroma trajanja, ko ste v dovoljenem negativnem stanju. Redni limit je načeloma časovno neomejen in ga ni treba podaljševati.

Stroški izrednega limita

Izredni, tudi pogodbeni limit, je običajno višji od rednega ter zahteva plačilo dodatnih stroškov – že v izhodišču. Vezan je na določeno časovno obdobje, običajno eno leto, lahko pa tudi pol leta.

Za njegovo odobritev je načeloma treba plačati:

  • stroške odobritve, ki so praviloma odvisni od višine odobrenega izrednega limita,
  • stroške zavarovanja, ki so običajno odvisni od višine odobrenega izrednega limita.

Vse banke ne zaračunajo zavarovanja izrednega limita, stroškom odobritve pa se praviloma ne boste mogli izogniti, izjema so občasne akcije posamezne banke.

Vzemimo primer, ko želimo pridobiti 2000 evrov izrednega limita. Pri tem ne pozabimo, da bo banka preverila višino naših rednih prilivov in zgodovino našega odplačevanja dolgov – preverila bo našo kreditno sposobnost. Predpostavimo, da stroški odobritve znašajo 2,5 odstotka, stroški zavarovanja pa 1 odstotek. Skupaj stroški odobritve in zavarovanja znašajo 75 evrov in pokrijejo uporabo limita za eno leto. V primeru, da bi limit po enem letu želeli podaljšati, boste morali ponovno plačati navedene stroške.

Enako kot pri rednem limitu, je tudi tukaj treba upoštvati plačilo obresti, če boste posegli v dovoljeno negativno stanje. Opozarjamo, da je limit – redni ali izresdni – relativno enostavno pridobiti, a pogosto težko odplačati. Mnogi se namreč znajdejo v začaranem krogu, ko mesečno banki plačujejo obresti na izkoriščeni del limita. Če ste tudi vi med njimi, naredite načrt, kako limit čim prej pokriti.