V trgovini sem kupil plastelin za otroke, ki je bil precej drag, saj ni šlo za navaden plastelin, temveč je na škatli pisalo, da je povezljiv s posebno telefonsko aplikacijo, ki omogoča številne dodatne možnosti in funkcije uporabe plastelina. Doma sem opazil, da so vsa navodila izključno v francoščini, na koncu pa se je izkazalo, da aplikacija v Sloveniji sploh ni na razpolago in je ni moč naložiti na telefon. Plastelin zato dejansko ni nič drugačen od ostalih, mnogo cenejših plastelinov, otroci pa so ga že odprli in uporabljali, zato nisem prepričan, ali ga lahko vrnem.

Če se izdelka ne da uporabljati v skladu z njegovim osnovnim namenom, gre za stvarno napako. Stvarno napako lahko uveljavljate tudi, če je izdelek že uporabljen, saj Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) ne izključuje uveljavljanja stvarne napake zaradi predhodne uporabe blaga. Po ZVPot gre za stvarno napako med drugim tudi, če blago:

  • nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo
  • nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene ali predpisane. 

Predlagamo, da prodajalca nemudoma pisno obvestite oziroma ga osebno obiščete in skupaj z njim naredite zapisnik, v katerem bo napaka podrobno opisana ter mu omogočite, da blago pregleda. Navedite, da aplikacija v Sloveniji ni dostopna, zaradi česar izdelka ni mogoče uporabljati v skladu z njegovim namenom, saj je povezljivost z aplikacijo bistvena lastnost tega plastelina.

Poleg opisa stvarne napake navedite še svoj zahtevek, kjer vam Zakon o varstvu potrošnikov omogoča izbiro med:

  • vračilom kupnine,
  • znižanjem kupnine sorazmerno z napako,
  • zamenjavo blaga z novim, brezhibnim,
  • odpravo napake. 

Ker zadnja dva zahtevka v tem primeru nista smiselna, se lahko odločite za enega od prvih dveh in to sporočite prodajalcu. Po prejemu zahtevka mu mora prodajalec v 8 dneh ugoditi ali pa v istem roku zahtevek pisno zavrniti, sicer gre za prekršek. Poleg tega ZVPot določa, da morajo biti blagu, pri katerem je za njegovo pravilno uporabo potreben določen postopek, priložena navodila v slovenskem jeziku, za kar je poleg proizvajalca odgovoren tudi prodajalec.

Če ste prodajalca pravilno obvestili in niste prejeli odgovora, ali pa je zahtevek neutemeljeno zavrnil, se lahko po pomoč obrnete na Tržni inšpektorat RS.