V okviru javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov, ki jo sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, smo povabili potrošnike k sodelovanju v anketi o stvarni napaki, saj nas je zanimalo, ali sploh poznajo to pravico in če jo, ali so imeli težave pri njenem uveljavljanju.

Ob tem smo s pomočjo interaktivne spletne ankete sodelujoče tudi izobraževali, saj smo želeli, da bi po končani anketi poznali osnovne informacije, in sicer, kdaj in kje lahko uveljavljajo stvarno napako, koliko časa po odkritju napake morajo o tem obvestiti trgovca, v kolikem času jim mora trgovec odgovoriti na pritožbo in seveda med katerimi možnostmi lahko izbirajo.

Po izkušnjah pravne pisarne ZPS vedno več potrošnikov pozna svoje pravice, a še vedno je vsako leto največ̌ vprašanj povezanih prav z uveljavljanjem pravic z naslova stvarne napake. Potrošniki se največkrat znajdejo v zadregi, ker prodajalci pogosto zanikajo obstoj napake, potrošnik pa je za dokazovanje njenega obstoja prisiljen plačevati izvedenca. To so potrdili tudi odgovori sodelujočih v anketi. Večina je že uveljavljala stvarno napako, vendar pa le redki pri tem niso imeli težav. Trgovci so jim večinoma ponudili garancijsko popravilo ali pa napake niso priznali.
Nekateri potrošniki na svoj pisni zahtevek niti odgovora niso dobili.

Uveljavljanje stvarne napake je ena od osnovnih potrošniških pravic, zato se z njo natančno seznanite, da boste lahko odločno in suvereno ukrepali, ko izbrani izdelek ali storitev ne bosta imela obljubljenih lastnosti. Zato na naši spletni strani preverite, kakšne pravice imate in vztrajajte. V pomoč, kot opomnik, vam je lahko tudi infografika, ki smo jo pripravili v ta namen.