Prodali smo svoj stari družinski avtomobil, pri čemer ga je kupec prej pregledal in ni reklamiral nobenih napak. Nato pa nas je čez 8 dni poklical, da se je avto pokvaril in da zahteva nazaj kupnino. Kakšne pravice ima?

Kadar gre za prodajo med fizičnimi osebami, področje pravic ne ureja Zakon o varstvu potrošnikov temveč splošna pravila Obligacijskega zakonika (OZ). Kupec mora stvar pregledati ali jo dati v pregled takoj, ko je to mogoče. V kolikor sta pri pregledu prisotna tako kupec kot prodajalec, mora kupec o očitnih napakah prodajalca obvestiti takoj.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake, če so bile kupcu znane oz. mu niso mogle ostati neznane (ki bi jih skrben človek s povprečnim znanjem in izkušenostjo človeka enakega poklica in stroke kot kupec lahko opazil pri običajnem pregledu stvari), razen če prodajalec izjavi, da stvar nima nobenih napak. Neznatna stvarna napaka se po zakonu ne upošteva.

Odgovarja pa prodajalec za skrite napake (tiste, ki jih ob običajnem pregledu ni bilo mogoče opaziti), če ga kupec o napaki obvesti v 8 dneh od dneva, ko je napako opazil, vendar le za tiste, ki se pokažejo v največ 6 mesecih od izročitve stvari.

Kupec lahko v primeru stvarne napake izbira med:

  • odpravo napake ali izročitvijo druge stvari brez napake (izpolnitev pogodbe)
  • znižanjem kupnine sorazmerno z vrednostjo napake (npr. kolikor bi stali stroški popravila)
  • odstopom od pogodbe.

Kupec je od vas zahteval vračilo kupnine, kar bi smiselno pomenilo odstop od pogodbe. Vendar po zakonu kupec lahko odstopi od pogodbe le, če je poprej pustil prodajalcu primeren dodaten rok za izpolnitev pogodbe. Kupčev zahtevek za vračilo kupnine je zato neutemeljen – najprej bi vam moral namreč omogočiti pregled avtomobila in pustiti primeren dodaten rok, da napako odpravite, ali pa bi zahteval sorazmerno znižanje kupnine. Vsekakor pa ne more zahtevati vračila kupnine brez izpolnitve omenjenih predpostavk.