Svetujemo vam, da zahtevek podate tako, da boste imeli ustrezno dokazilo, kdaj ga je prodajalec prejel (npr. s priporočeno poštno pošiljko s povratnico, žig prodajalca o prejemu zahteve na kopiji dopisa, ki ga zadržite). V obvestilu o napaki je potrebno natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. V pomoč pri uveljavljanju stvarne napake vam bodo obrazci: