26. januarja 2023 je stopil v veljavo nov Zakon o varstvu potrošnikov, s katerim se je spremenila tudi ureditev stvarne napake. Ta ni več poimenovana kot stvarna napaka, temveč govorimo o neskladnosti s pogodbo (v praksi gre za to, da izdelek na nek način ni skladen s tistim, ki smo ga naročili oz. kupili), spremenile pa so se tudi pravice potrošnikov pri njenem uveljavljanju.

Nov zakon namreč predvideva drugačen vrstni red uveljavljanja pravic. Če so potrošniki še lani sami izbirali med različnimi jamčevalnimi zahtevki, jim je zdaj ta možnost omejena.

Za izdelke, ki jih je potrošnik kupil do vključno 25. 1. 2023, velja stari ZVPot in potrošnik ima pravico prosto izbirati med:

  • odpravo napake oz. popravilom,
  • zamenjavo blaga z novim, brezhibnim,
  • znižanjem kupnine sorazmerno z napako in
  • vračilom celotne kupnine.

Za izdelke, kupljene od vključno 26. 1. 2023 dalje pa že veljajo spremembe, ki jih prinaša ZVPot-1 in določen vrstni red uveljavljanja zahtevkov. Potrošnik lahko najprej zahteva:

  1. popravilo blaga ali zamenjavo blaga z novim, brezhibnim (razen če je to nemogoče ali če določen zahtevek za prodajalca predstavlja nesorazmerne stroške v primerjavi z drugim). Če prodajalec temu zahtevku ne ugodi v 30 dneh (rok se izjemoma lahko podaljša za 15 dodatnih dni), lahko potrošnik zahteva
  2. znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstop od pogodbe in vračilo celotne kupnine.

 poudarek

Če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od prejema blaga, vrstni red zahtevkov ne velja, ampak lahko potrošnik že takoj odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Spreminja se tudi zakonski rok, v katerem velja domneva, da je neskladnost obstajala že ob dobavi blaga. Prejšnji zakon je določal domnevo, da je neskladnost blaga obstajala že v času dobave, če se je pokazala v 6 mesecih od dobave blaga, novi zakon pa to obdobje podaljšuje na eno leto.

V praksi to pomeni, da če se neskladnost pojavi znotraj omenjenega roka, je v morebitnem sporu prodajalec tisti, ki mora dokazovati, da neskladnosti v času dobave še ni bilo. Po poteku tega roka to breme pade na potrošnika.