Bliža se čas v letu, ko največkrat spakiramo kovčke in se odletimo na lepše. Žal pa se pri tem lahko srečamo tudi s težavami, ki lahko pokvarijo naše potovanje in ena takšnih je vsekakor odpoved leta.

Ko potniki letijo z letalsko družbo, ki ima sedež znotraj Evropske unije ali če let poteka z letališča na ozemlju EU, imajo v primeru, da potovanje ni izvedeno v skladu z načrtom, določene pravice, ki jih ureja evropska zakonodaja.

1. Izbira med nadaljevanjem poti ali prekinitvijo potovanja

V primeru odpovedi leta mora letalski prevoznik potniku zagotoviti informacije o drugih možnostih prevoza in jim ponuditi izbiro med prekinitvijo potovanja ter povračilom stroškov ali spremembo poti potovanja.

Če se potnik odloči prekiniti potovanje, mu mora letalski prevoznik zagotoviti brezplačen povratni let na izhodiščno letališče takoj, ko je to mogoče, in mu v sedmih dneh povrniti polno kupnino vozovnice. Potnik to lahko zahteva tako za neizkoriščene lete kot tudi za lete, ki so že bili opravljeni, vendar niso več smiselni glede na potnikov prvotni potovalni načrt.

Če se potnik odloči nadaljevati potovanje, mora letalski prevoznik zagotoviti brezplačen prevoz s primerljivimi pogoji prevoza na njihov kočni namembni kraj v najkrajšem možnem času, oziroma pozneje, če tako ustreza potniku.

2. Oskrbnina

Letalski prevoznik mora potniku zagotoviti tudi:

  • brezplačne obroke hrane in osvežilne napitke 
  • dva brezplačna telefonska klica ali dve sporočili po elektronski pošti.

V primeru, ko je nadomestni let načrtovan šele naslednji dan ali ko gre za daljši postanek, je letalski prevoznik dolžan potniku zagotoviti brezplačno namestitev v hotelu ter prevoz med letališčem in hotelom.

3. Odškodnina

Potniki so ob odpovedi leta upravičeni tudi do odškodnine, razen v primerih:

  • ko so bili o odpovedi leta obveščeni najmanj dva tedna pred odhodom ali
  • ko so bili o odpovedi leta obveščeni do sedem dni pred odhodom in jim je ponujena sprememba poti, pri čemer je lahko odhod največ dve uri pred prvotno načrtovanim odhodom in prihod manj kot štiri ure po prvotno načrtovanem prihodu ali
  • ko so bili o odpovedi leta obveščeni manj kot sedem dni pred odhodom in jim je ponujena sprememba poti, pri čemer je lahko odhod največ eno uro pred prvotno načrtovanim odhodom in prihod manj kot dve uri po prvotno načrtovanem prihodu.
  • ko so za odpoved leta krive izredne razmere, ki se jim letalski prevoznik ni mogel izogniti.

Višina odškodnine

Višina odškodnine je odvisna od dolžine leta in je določena v pavšalnem znesku.

 Razdalja  Odškodnina  50% odškodnina ob zamudi, ki ne presega …
 do 1.500 km  250 €   2 uri
 leti znotraj EU nad 1500 km  400 €   3 ure
 drugi leti med 1.500 in 3..500 km  400 €   3 ure
 drugi leti nad 3.500 km  600 €   4 ure

V primeru, da potnik sprejme nadomestni let in na namembno letališče prileti z manjšo zamudo glede na prvotno načrtovani prihod (zamuda je določena glede na dolžino leta), se odškodnina zmanjša za 50 odstotkov.

4. Kako postopati v primeru odpovedi leta?

Letalski prevoznik, ki odpove let, mora vsakemu prizadetemu potniku posredovati pisno obvestilo o pravilih za odškodnino in za pomoč. Svetujemo, da se na letališču obrnete na osebje pri okencih za prijavo na lete in poskušate uveljaviti svoje pravice.

Če pri tem niste uspešni, podajte na letalsko družbo pisno pritožbo. Ravno tako mora letalski prevoznik pisno posredovati vse podatke za navezavo stikov s pristojnim nacionalnim organom v državi EU, kamor se potnik lahko pritoži zaradi domnevne kršitve svojih potniških pravic. V Sloveniji je to Javna agencija za civilno letalstvo RS.