Ali za zemeljski plin plačujete mesečne pavšalne zneske? Potem preverite, katera cena se upošteva pri poračunu.

Poračuni za različne storitve so lahko pravi šok. Na višino poračuna ne vpliva le naša morebitna spremenjena poraba, temveč tudi cene. Na nas se je obrnil potrošnik iz Ljubljane, ki mu je bil izstavljen visok poračun za porabo zemeljskega plina. Izdan je bil po ceni zemeljskega plina, ki je veljala v času poračuna. Je to pravilno?

Cena zemeljskega plina, ki velja v času poračuna

Dobavitelj zemeljskega plina je pojasnil, da Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log – Dragomer določajo, da v primeru, ko znaša poračunsko obdobje eno leto, operater distribucijskega sistema na koncu poračunskega obdobja opravi poračun distribuiranih količin zemeljskega plina na podlagi izvedenega odčitka in izstavi račun z upoštevanjem veljavnih cen v obračunskem mesecu, v katerem je bil poračun izveden.

Upoštevanje cene, ki velja v času izdaje poračuna za zemeljski plin, je bilo torej v primeru potrošnika, ki živi na območju MOL, ustrezno. Enak način obračunavanja smo opazili tudi v nekaterih drugih občinah. Kaj velja v občini, kjer plačujete zemeljski plin, lahko preverite pri svojem dobavitelju.

Nasvet: sporočajte stanje števca

Delež merilnih naprav, ki omogočajo izvajanje daljinskih odčitkov porabe, je pri zemeljskem plinu bistveno nižji kot pri električni energiji. Konec leta 2021 je bilo takih 88,1 odstotka števcev za električno energijo in le 7 odstotkov števcev za zemeljski plin.

plin stevec 1

Pri električni energiji tako veliki večini ni treba več sporočati stanja, saj to opravi števec sam.

Pri zemeljskem plinu je drugače – kakšne so možnosti:

  • Imate števec z daljinskim odčitavanjem, porabe vam ni treba sporočati, račune plačujete po dejanski porabi;
  • Nimate števca z daljinskim odčitavanjem, stanje sporočate sami in račune plačujete po dejanski porabi;
  • Nimate števca z daljinskim odčitavanjem, stanja ne sporočate sami, plačujete mesečne pavšalne zneske in poračun – razliko med plačanimi zneski in celotnim zneskom porabe.

Če števca z daljinskim odčitavanjem nimate, vam svetujemo, da porabo sporočate sami vsak mesec, običajno na začetku meseca. S tem si zagotovite večji nadzor nad porabo, saj boste hitro opazili morebitno povišanje in poiskali razloge (enako velja tudi za električno energijo). Takojšen odziv in pritožba pri dobavitelju zaradi morebitne napake na števcu bo uspešnejša, kot če boste pritožbo podali po več mesecih, ob času poračuna.

Poleg tega boste v primeru sporočanja stanja števca ceno zemeljskega plina plačevali po tekočih cenah. V trenutnih negotovih časih je to verjetno varnejši pristop, kot da plin kasneje doplačate po zdaj neznani ceni.

Vlada je ceno zemeljskega plina omejila na 0,073 evra na kWh, omejitev velja od 1.9. 2022 do 31.8. 2023. V primeru, da bo poračun prišel kasneje v prihodnjem letu, je cena, po kateri boste plačali razliko, velika neznanka. Lahko špekulirate in računate na nižjo ceno prihodnjo jesen, a to ni zelo verjetno. Imejte v mislih, da boste poračun plačali po ceni, ki bo veljala v času njegove izdaje.