Trgovci blago in storitve ponujajo na različne načine, bodisi v svojih fizičnih trgovinah in poslovnih prostorih, bodisi po spletu. Vendar poznamo tudi nekatere druge oblike prodaje, kot so prodaja na domu, na izletih, na posebnih predstavitvah ali na sejmih.

Kadar potrošniki sklenejo pogodbo za nakup izdelka ali storitve v takšnih okoliščinah, govorimo o pogodbah, sklenjenih izven poslovnih prostorov.

Posebnost pogodb, sklenjenih izven poslovnih prostorov je, da lahko potrošnik od pogodbe odstopi v 14 dneh, enako, kot to velja za pogodbe sklenjene na daljavo (npr. nakup v spletni trgovini).

Rok za odstop od pogodbe

Pomembno je, da potrošnik trgovca o odstopu od pogodbe obvesti pravočasno.

  • Pri nakupu izdelka 14-dnevni rok za odstop začne teči od dneva, ko je potrošnik izdelek prejel.
  • Pri storitvah pa ta rok začne teči z dnem sklenitve pogodbe.

Način odstopa od pogodbe

Predlagamo, naj bo obvestilo o odstopu poslano pisno s priporočeno pošto, saj je dokazno breme, da je potrošnik pravočasno poslal obvestilo o odstopu, na strani potrošnika. Obvestilo je lahko predloženo na posebnem obrazcu, ki ga mora zagotoviti trgovec, ali z nedvoumno izjavo, iz katere izhaja, da potrošnik odstopa od pogodbe.

Vračilo kupnine in vračilo izdelka

Izdelek, če ga je potrošnik že prejel, je treba vrniti v roku 14 dni po poslanem obvestilu o odstopu od pogodbe.

Trgovec mora v 14 dneh od prejema obvestila o odstopu vrniti kupnino, vključno z morebitnimi stroški dostave, potrošnika pa bremenijo le stroški vračila izdelka.

Pri tem velja, da če je bil izdelek dostavljen na dom ob sklenitvi pogodbe, ga mora trgovec prevzeti na lastne stroške, če ga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti na običajen način po pošti (večji izdelki, kot so na primer hladilniki, pralni stroji).

Obveznost trgovca, da potrošnika obvesti o pravici do odstopa od pogodbe

Trgovec mora pred sklenitvijo pogodbe podati vse informacije v zvezi s pravico do odstopa od pogodbe v pisni obliki. Zagotoviti mora tudi poseben obrazec za odstop od pogodbe.

Če trgovec te obveznosti ne izpolni, se rok za odstop od pogodbe podaljša za 12 mesecev oziroma začne teči z dnem, ko trgovec izpolni svojo obveznost in potrošniku zagotovi potrebne informacije in obrazec.

Zmanjšanje vrednosti izdelka

Potrošnik izdelka ne sme uporabljati več, kot je to nujno potrebno za ugotovitev njegove narave, lastnosti in delovanja. V praksi to pomeni, da bi potrošnik moral z njim ravnati in ga pregledati samo na način, ki bi bil dovoljen tudi v (fizični) trgovini.

Potrošnik pa za zmanjšanje vrednosti izdelka ne odgovarja, če ga prodajalec ni ustrezno obvestil o pravici do odstopa od pogodbe.

Izjeme od pravice do odstopa od pogodbe

Pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, potrošnik nima v primeru, če vsota vseh plačil, ki jih mora plačati na podlagi pogodbe, ne presega 20 evrov.

Poleg tega zakon določa kar nekaj vrst pogodb, kjer potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe, npr. pogodbe o finančnih storitvah, o paketnem potovanju, pri hitro pokvarljivem blagu, o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat, ter nekatere druge izjeme.

Kaj narediti v primeru spora?

Če ponudnik ne izpolni vseh obveznosti, ki mu jih nalaga Zakon o varstvu potrošnikov in potrošniku ne zagotovi vseh obveznih informacij oziroma mu v primeru odstopa od pogodbe ne vrne kupnine v zakonskem roku, lahko potrošnik poda prijavo na Tržni inšpektorat RS.


 Preverite tudi: Pravica do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo (izobraževalni video)