Načinov, kako rezervirati dopust oziroma potovanje je v zadnjih letih vedno več. Nekateri potrošniki se pri tem najraje obrnejo na turistično agencijo, drugi pa za vse poskrbijo sami, bodisi neposredno pri posameznih ponudnikih ali pa preko katere od številnih spletnih platform, preko katerih se oglašujejo ponudniki.

Seveda ob tem prihaja tudi do sporov, zlasti na področju nastanitev, letalskih in drugih prevoz, najemov vozil, ogledov znamenitosti ter na številnih drugih področjih.

Katere pravice imajo ob tem potrošniki in proti komu jih lahko uveljavljajo, je v veliki meri odvisno od tega, ali gre za pogodbo o turističnem paketu ali pa za pogodbo o posamezni turistični storitvi (npr. hotelska nastanitev).

Pogodba o turističnem paketu

Za pogodbo o turističnem paketu morajo biti izpolnjeni zakonski pogoji iz Zakona o varstvu potrošnikov in mora iti za kombinacijo najmanj dveh različnih potovalnih storitev, kot so prevoz, nastanitev, najem vozila ali drugo turistično storitev, ki ni neposredno povezana z njimi.

vemvec turisticna potovanja 2

Če gre za tako pogodbo, se uporabljajo določbe posebnega poglavja ZVPot, ki ureja pogodbe o paketnem potovanju. V njem so določene številne obveznosti organizatorja potovanja in prodajalca potovanja pred in po sklenitvi pogodbe ter pravice potrošnikov, kadar pred ali med izvedbo potovanja pride do težav. Prav tako je pri takih pogodbah določeno obvezno jamstvo za primer likvidnostnih težav organizatorja potovanja.

Potrošnik pritožbo naslovi na turistično agencijo, pri čemer je ta lahko v vlogi organizatorja potovanja ali pa le v vlogi prodajalca potovanja (organizator potovanja pa je druga turistična agencija, lahko tudi tuja). V slednjem primeru mora agencija pritožbo posredovati organizatorju potovanja.

Pogodba o posamezni turistični storitvi

Če pa potrošnik sklene pogodbo o posamezni turistični storitvi (npr. ločeno rezervira nastanitev ali kupi letalsko vozovnico), ki ni del paketa, se taka pogodba ne šteje za pogodbo o turističnem paketu. Posledično se ne uporabljajo posebne določbe ZVPot o paketnih potovanjih, temveč ostale določbe ZVPot, ki niso posebej vezane na turistične storitve.

vemvec turisticna potovanja 3

Tako na primer potrošnik v primeru težav lahko uveljavlja pravice iz naslova nepravilno opravljene storitve ali se sklicuje na morebitne nepoštene pogodbe pogoje ponudnika.

Potrošnik svoje zahtevke naslovi na ponudnika storitve, ne glede na to, ali je pogodbo sklenil neposredno s ponudnikom, ali pa preko turistične agencije oziroma spletne platforme. Slednja sta namreč najpogosteje le posrednika, čeprav v določenih primerih lahko pomagata pri reševanju spora oziroma posredujeta pritožbo ponudniku.

Kam se obrnete v primeru spora?

Če spora ni bilo mogoče razrešiti s trgovcem, se lahko potrošniki obrnejo bodisi na Tržni inšpektorat (če gre za spor s slovenskim ponudnikom) ali pa na Evropski potrošniški center (če gre za spor s ponudnikom iz druge države EU). Pri sporih z letalskimi prevozniki pa se lahko obrnejo tudi na Javno agencijo RS za civilno letalstvo.