Pri zapuščini običajno pomislimo na nepremičnine, denar in drugo premoženje, ki se z umrle osebe prenesejo na dediče. Kaj pa, če so v zapuščini - tudi - dolgovi? 

Ptuj je zanimivo mesto in prav taki so tudi njegovi prebivalci - delavnica o potrošniškem kreditiranju, ki smo jo izvedli v sodelovanju z Ljudsko univerzo, je bila ena najbolje obiskanih, odkrili smo številne teme, tudi tiste manj prijetne, a družbeno pomembne. Govorili smo o vseh vrstah zadolževanja, udeležnci so delili svoje izkušnje in izrazili svoje nezadovoljstvo s sistemom, ki mnogim zaradi nizkih dohodkov ne omogoča varčevanja.

Posojilodajalci običajno pri posojilih navajajo dve različni obrestni stopnji: obrestno mero in efektivno obrestno mero (EOM). Obe podajata ključne informacije o tem, koliko boste plačali za izposojo denarja, vendar je med njima pomembna razlika.

V prelepem Prekmurju smo se o zadolževanju, karticah, limitih pa tudi možnostih za prihranke pogovarjali z uporabnicami zavoda Papillot. 

Pri posojilni kartici vsak mesec odplačate določen odstotek izkoriščenega limita, na preostali del pa plačate obresti. Obrestne mere so visoke, med 6 in 8 odstotkov, kar posojilne kartice uvršča med najdražje oblike bančnih kreditov.