Zakon določa vsebino oglasnih sporočil za kredite - pravila so namenjena zaščiti potrošnikov in jih morajo upoštevati vsi ponudniki. Opažamo, da nekatere banke pravil ne upoštevajo, kar je nepošteno tako do potrošnikov kot do drugih ponudnikov. Preverite, kaj morajo oglasna sporočila vsebovati in nam sporočite, če opazite nepravilnosti.

Je imel kreditojemalec v preteklosti kredite? Kako jih je odplačeval? Kakšna je njegova trenutna zadolženost? Je morda porok drugi osebi? Odgovore na ta in druga vprašanja kreditodajalec poišče v sistemu Sisbon, kjer ima o vas na voljo številne informacije.

Brezplačna delavnica o pasteh potrošniškega kreditiranja, v četrtek 26.9.2019 ob 16:30, CŠOD Frankopanska 9, Ljubljana. Kliknite za prijavo!

Avgusta smo v sodelovanju z zavodom Papilot pripravili dve delavnici na temo potrošniškega kreditiranja - obe v posavski regiji.

Tretjina mladih do 30. leta je po podatkih naše spletne ankete že najela kredit. Najpogosteje gotovinskega, le polovica pa je pred odločitvijo primerjala ponudbo različnih bank. Posebne študentske (in dijaške) kredite ponuja šest bank in hranilnic, pogoji pa so načeloma nekoliko ugodnejši kot pri običajnih potrošniških kreditih.