Pri najemu potrošniškega kredita poleg plačila obresti in vračila glavnice plačamo še določene dodatne stroške. Nekatere banka zaračuna v enkratnem znesku ob odobritvi, veljajo pa za celotno kreditno dobo – strošek vodenja, ocena rizika, strošek odplačevanja itd. Preverili smo, kaj se zgodi z omenjenimi plačili, če kredit odplačamo predčasno.

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) določa, da se v času odloga kreditnih obrokov obresti zaračunavajo, ne pa (nujno) plačujejo. Preverili smo, kakašne možnosti ponujajo banke – kdaj in v kakšni obliki bodo kreditojemalci, ki bodo izkoristili moratorij, morali poravnati med odlogom natečene obresti. 

Novi Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) omogoča odlog plačila do 12 mesecev tistim kreditojemalcem, ki zaradi posledic COVID-19 ne morejo poravnati kreditnih obveznosti. Če do sprememb zakona ne bo prišlo, se bodo obresti v času odloga obračunavale, plačevale pa ne.

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) - Če zaradi posledic epidemije COVID-19 ne morete poravnati kreditnih obveznosti, lahko v skladu z Zakonom o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) zaprosite za odlog plačila kredita. Za lažje razumevanje ukrepa smo pripravili nekaj ključnih informacij.

Kreditodajalec kreditne pogodbe ne sme pogojevati s sklenitvijo pomožnih storitev (na primer življenjskega zavarovanja), a zakon o potrošniških kreditih dopušča izjemo.