V sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom OE Ljudska univerza in Zasavsko ljudsko univerzo vas vabimo na aktivnost na daljavo - brezplačna spletna delavnica o pasteh potrošniškega kreditiranja, ki bo v ponedeljek 16.11.2020 ob 18h.

Če vam banka kredita ne odobri, pred izposojo denarja pri drugih kreditodajlcih temeljito preverite pogoje in posledice v primeru neodplačevanja. Čas za informiranje je pred podpisom pogodbe!

Oktober je mesec varčevanja, eden od možnih prihrankov je tudi poplačilo obstoječega kredita z najemom novega, ugodnejšega.

Če imate izkušnje z odplačevanjem potrošniškega kredita, vas prosimo za pomoč - anketa vam bo vzela nekaj minut, za nas pa bo dragocen vir informacij. Delamo za vas!

 

Anketa - Odplačevanje kredita

Kreditodajalci morajo v odnosih s kreditojemalci ravnati skrbno in po načelih odgovornega kreditiranja - to velja tudi za oglaševanje. Ponudba mora biti potrošnikom razumljiva in primerljiva z drugimi na trgu.