Banke in hranilnice potrošnikom enkrat letno pošljejo informacije o stroških, ki so jih imeli z bančnim računom - preverite jih.

Banke enkrat letno, za prejšnje koledarsko leto, svojim komitentom pošljejo seznam storitev in nadomestil, ki so jih pri njih koristili. Obrazec je standardiziran in enostaven za razumevanje. Poleg posameznih postavk je naveden tudi končni znesek, ki ste ga v enem letu plačali svoji banki za storitve povezane z osebnim računom. Izpiske banke običajno pošljejo na začetku leta za prejšnje koledarsko leto.

Gradite hišo in za to potrebujete finančna sredstva? Ena od možnosti je rastoča oziroma naraščajoča hipoteka.

Vabimo vas na brezplačen webinar »Spletna orodja, ki so vam v pomoč pri najemu in odplačevanju kredita« v sredo 21.9.2022 ob 14.00.

Vabimo vas na brezplačen webinar »Spletna orodja, ki so vam v pomoč pri najemu in odplačevanju kredita« v torek 12.07.2022 ob 14.00.

Za čim bolj varno in učinkovito uporabo finančnih produktov, je treba poznati osnove. Mednje zagotovo sodijo obresti, ki jih lahko plačujete ali pa prejemate, lahko so ves čas pogodbe enake, ali pa se spreminjajo. Tveganja so pri dolgoročnih produktih kot so stanovanjski krediti različna in velika, zato je pomembno, da jih čim bolj zmanjšate in razumete posledice svojih odločitev.