Kredit lahko najamete marsikje, ne le na banki. Pisali smo že o nebančnih ponudnikih kreditov, tokrat pa pojasnjujemo razliko med različnimi vrstami kreditnih posrednikov.

  • Kreditni posrednik je fizična ali pravna oseba, ki opravlja potrošniško kreditiranje v okviru svoje dejavnosti, poslovanja ali poklica in na podlagi pooblastila dajalca kredita potrošnikom predstavlja ali ponuja kredite, jim pomaga v postopkih pred sklenitvijo kreditne pogodbe ali v imenu dajalca kredita s potrošniki sklepa kreditne pogodbe (npr. Pošta Slovenije d.o.o.).
  • Kreditni posrednik v pomožni funkciji je kreditni posrednik, pri katerem dejavnost posredništva ni glavna dejavnost (npr. prodajalci avtomobilov)
  • Povezani kreditni posrednik je kreditni posrednik, ki posreduje zgolj pri najemanju kreditov za nakup nepremičnine. Deluje lahko samo za enega dajalca kredita, za več ali za več skupin dajalcev kreditov. Register kreditnih posrednikov z dovoljenjem za posredovanje potrošniških kreditov za nepremičnino najdete tukaj. Register kreditnih posrednikov iz držav članic, ki posredujejo potrošniške kredite za nepremičnino na območju Republike Slovenije pa tukaj.

Kreditni posrednik ni:

  • Fizična oseba, ki je zaposlena pri dajalcu kredita in zanj posreduje pri sklepanju kreditnih pogodb.Fizična oseba, ki je zaposlena pri dajalcu kredita in zanj posreduje pri sklepanju kreditnih pogodb.
  • Nevladna potrošniška organizacija, ki v okviru svoje svetovalne dejavnosti svetuje potrošnikom pri najemanju potrošniških kreditov in je vpisana v register potrošniških organizacij.