V zadnjem času opažamo povečano število oglasov, ki spodbujajo nakup potrošnih dobrih s pomočjo kredita. Najpogosteje gre za hitre kredite, ki se od običajnih razlikujejo v tem, da jih lahko kreditno sposoben posameznik dobi hitreje in v nekaterih primerih po nižjih kreditnih standardih, manj je potrebne dokumentacije, pri nekaterih lahko postopek izvede preko spleta ali mobilne banke. Kaj pa nevarnosti?

Hitri krediti so pri večini bank in hranilnic nekoliko dražji, a to je cena, da denar dobite hitreje. Bolj zaskrbljujoč je način oglaševanja ponudnikov. Podobe na oglasih se osredotočajo na nakup stanovanjske opreme, počitnic, športnih rekvizitov in prevoznih sredstev.... Zadolžitev pa je postavljena v ozadje, saj ponudniki sporočajo, da kredit ni tisto, za kar bi morali skrbeti in izgubljati čas – tega rajši namenite izbiri sedežne garniture.

A prekomerno zadolževanje lahko v prihodnosti povzroči hude finančne stiske, nezmožnost odplačila dolgov, novo zadolževanje... Spremeni se lahko vaša osebna situacija (nekdo v družini izgubi zaposlitev, dobite novega družinskega člana, upokojitev ali smrt v družini), pa tudi gospodarstvo ima svoje cikle in soditi prihodnost po času, ko nam gre dobro, je lahko zelo nevarno. Odločitev, ali si bomo izsopodili denar in postali dolžniki vsekakor zahteva čas in premislek – neprimerno bolj kot izbira novega kavča.

Konec lanskega leta je zaradi visoke rasti potrošnikih kreditov in rahljanja kreditnih standardov Banka Slovenije izdala priporočila o kreditiranju, kjer opozarja:

  • naj ročnost potrošniških posojil ne bo daljša od 10 let,
  • naj razmerje med letnim servisiranjem celotnega(!) dolga in letnimi neto prihodki ne presega 50 odstotkov  za osebe z mesečnim dohodkom do 1700 evrov oziroma 67 odstotkov za tiste z mesečnim dohodkom nad 1700 evri.

Preden se odločite za zadolžitev:

  • naredite pregled svojega finančnega stanja,
  • postavite si finančne cilje in jih časovno razporedite v prihodnost ter ocenite, kdaj jih lahko dosežete,
  • pri kreditih daljših ročnosti se izognite spremenljivi obrestni meri vezani na Euribor – vrednosti so trenutno še negativne, a so že začele rasti,
  • tudi sami ocenite svojo zmožnost odplačevanja obrokov do konca trajanja kredita,
  • primerjajte kredite med seboj in izberite najbolj ugodnega,
  • dobro premislite, ali tisto, za kar se nameravate zadolžiti, sploh potrebujete.