Dajalci potrošniških kreditov morajo pred začetkom opravljanja storitev potrošniškega kreditiranja pridobiti dovoljenje, ki ga izda oziroma podaljša Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vlagatelj mora izpolnjevati  kadrovske, izobrazbene, prostorske, organizacijske, tehnične in druge pogoje za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja, ki so določeni v Pravilniku o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja.

Dovoljenja ne potrebujejo banke in hranilnice, ki pridobijo dovoljenje za opravljanje bančnih storitev po zakonu, ki ureja bančništvo, javni stanovanjski skladi, dajalci kreditov, ki dajejo kredite le svojim zaposlenim, nepridobitne organizacije, ki dajejo kredite le za socialne in izobraževalne namene, pod  pogojem, da gre za kredite, za katere se Zakon o potrošniških kreditih ne uporablja.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vodi Register dajalcev kreditov. Dajalec kreditov se umesti na seznam dajalcev kreditov, ko je odločba o izdaji ali podaljšanju dovoljenja dokončna. Register dajalcev kreditov za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranjanajtedete tukaj.

Preden se odločite za najem potrošniškega kredita pri nebančnem ponudniku vam svetujemo, da obvezno preverite ali je podjetje dovoljenje za tovrstno dejavnost sploh pridobilo. Kreditna pogodba, sklenjena s podjetjem, ki dovoljenja za potrošniško kreditiranje ni pridobilo, je nična. 

Izberite preventivo in preverite, preden podpišete pogodbo, ali podjetje dovoljenje ima in se na ta način izognite morebitnim oderuškim kreditom in drugim nevšečnostim, ki vas lahko stanejo denarja in časa.

Dovoljenje potrosnisko kreditiranje