Vsak drugi zadolžen, večino dolgovi obremenjujejo / Stvarna napaka za številne neznanka.

Potrošniki še vedno ne poznamo dovolj stvarne napake in prepogosto odločitev, ali bomo uveljavljali stvarno napako ali garancijo, prepuščamo trgovcu. Po izkušnjah pravne pisarne ZPS vedno več potrošnikov pozna svoje pravice, še vedno pa je vsako leto največ vprašanj povezanih prav z uveljavljanjem pravic iz naslova stvarne napake. Največkrat zadrega nastane, ko potrošnik želi uveljavljati 'reklamacijo', pri čemer zaradi nepoznavanja pravic pogosto ne navede, da želi uveljavljati stvarno napako, niti ne navede svojega zahtevka. Zato smo na Zvezi potrošnikov Slovenije v okviru izvajanja javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov, ki jo sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pripravili kratko učno uro za dijake prav na temo stvarne napake.

Drugi del javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov pa je potekal na temo potrošniških kreditov. Na ZPS smo med potrošniki preverili navade, pri ravnanju z denarjem. Izkazalo se je, da skoraj polovica vprašanih trenutno odplačuje vsaj eno vrsto dolga: kredit, limit, lizing, kreditne kartice. Tri četrtine med njimi pa dolgovi psihično obremenjujejo.

Rezultate ankete in učno uro vam bomo predstavili na novinarski konferenci, ki bo jutri,

v torek, 12. junija 2018, ob 10.30 uri,

na Frankopanski 9 (v prostorih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti).


Vaša sogovornika bosta:

  • Matjaž Jakin, ZPS in
  • Alina Meško, ZPS

Na spletni strani www.vemveč.si, ki je ključna informacijska točka javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov, lahko potrošniki najdejo vrsto koristnih informacij – od nasvetov za informirano odločitev o najemu kredita do obrazca, ki jim je lahko v pomoč pri uveljavljanju stvarne napake.

Za dodatne informacije prosim pokličite Jasmino Bevc Bahar na 01 474 06 08.

Vljudno vabljeni!