Preden vam bo banka, hranilnica ali (leasing) podjetje odobrilo izposojo denarja, bodo preverili vašo kreditno sposobnost. To jim omogoča Slovenski informacijski sistem bonitet – SISBON. Centralni kreditni register, ki ga vodi Banka Slovenije, je namenjen izmenjavi informacij o zadolženosti fizičnih oseb, kar omogoča oceno kreditnih tveganj, odgovorno kreditiranje ter vzdržno zadolževanje fizičnih oseb s preprečevanjem prezadolženosti.

Baza SISBON je dostopna njenim članom (banke, hranilnice, leasing podjetja in Eko sklad), ki v sistem dnevno posredujejo podatke o svojih komitentih in so odgovorni za ažurnost in točnost podatkov. Dostop do omejenega nabora podatkov imajo tudi »vključeni dajalci kreditov«, vsak posameznik pa lahko preko portala MOJ SISBON preveri podatke o samem sebi.

Za vstop v MOJ SISBON potrebujete osebni računalnik, dostop do interneta in kvalificirano digitalno potrdilo (AC NLB, Halcom CA FO, SIGEN-CA ali POSTA®CA - digitalno potrdilo mora vsebovati podatek o davčni številki fizične osebe) ter spletni brskalnik. Registracija ni potrebna, vstop je hiter, uporaba aplikacije pa brezplačna in enostavna. Z vstopom v SISBON dobite vpogled v podatke, ki so zbrani o vas: osebni podatki, podatki o poslih (redni in izredni limiti na transakcijskem računu, posojila, finančni leasingi, kartice, poroštva, izterjave, izvršbe…) in poizvedbe po podatkih (kdo in kdaj vas je preverjal v SISBON-u). V zavihku »Pomoč« boste našli Navodila za uporabo aplikacije, ki med drugim pridejo prav za razumevanje kratic, s katerimi so označeni vaši posli: tako lahko vidite, da KOP pomeni »kartice z odloženim plačilom«, FLIZ so »finančni zakupi« itd.

Izpis podatkov lahko brezplačno naročite preko obrazca "Zahteva komitenta za izpis podatkov iz SISBON", ki pa ga morate osebno (z veljavnim osebnim dokumentom in davčno številko) oddati v katerikoli banki ali hranilnici oziroma v Banki Slovenije. Obrazec je dostopen na spletni strani SISBON in v poslovalnicah bank in hranilnic, podatke boste prejeli v 15. dneh. Takoj jih lahko izpišete v pdf obliki, a boste za to morali plačati 2 evra, edini možen način plačila je (zaenkrat) Moneta. V primeru, da najdete v vaših podatkih nepravilnosti, imate pravico do popravka ali izbrisa. Zahtevek lahko podate elektronsko v aplikaciji (zavihek »Pritožbe«), ali pa ga na posebnem obrazcu osebno oddate v banki/hranilnici/pravni osebi, ki je podatek dala v sistem ali na Banki Slovenije. Po zaključku uporabe SISBON-a se odjavite iz aplikacije in bodite pozorni na dejstvo, da je za vstop dovolj le digitalno potrdilo. To pomeni, da lahko z računalnika, kjer imate nameščeno digitalno potrdilo v »vaš« SISBON vstopi vsakdo.