Marsikomu se zgodi, da se zaradi povečanih izdatkov ob nespremenjenih prihodkih nepričakovano znajde globoko »v minusu«. Včasih pa uporaba limita iz nujne rešitve za pokritje nepričakovanih izdatkov postane vsakdanji pojav.

Visoki stroški limita dolg še povečujejo, prav tako se poveča finančna ranljivost, saj v primeru novih nepričakovanih izdatkov za te mogoče na voljo ni več »prostega« limita. Limit je v primeru finančnih težav tvegan tudi zato, ker je njegova višina praviloma odvisna od višine dohodkov, banka pa izrednega limita tudi ni dolžna vsako leto podaljšati. Če banka zniža višino limita, ga ne podaljša ali pa od njega celo odstopi, se lahko težave hitro zaostrijo.

Kako odplačati limit?

Če ste se odločili, da nočete več tako pogosto zaiti v limit ali pa ste večino časa »v minusu«, morate svoje izdatke spraviti pod kontrolo in jih za toliko zmanjšati, da boste začeli ustvarjati presežek, s katerim boste limit odplačali. Postopno odplačevanje limita zahteva kar nekaj samodiscipline in je drago zaradi visokih stroškov.
Obstajata še dve rešitvi za odplačilo limita. Prva je na voljo le tistim, ki imajo prihranke (na primer na varčevalnem računu ali v depozitu), ki niso vezani za več let. Takšna rešitev je vsekakor smiselna, saj so varčevalne obresti gotovo nižje od obresti, ki vam jih banka zaračuna za koriščenje limita. Druga rešitev pa je, da svoj limit odplačate z ugodnim obročnim kreditom. Tako svoj dolg odplačate v korakih, pri tem pa lahko tudi prihranite pri stroških.
Pretekle primerjave stroškov klasičnega potrošniškega kredita in izrednega limita so vedno pokazale, da je kredit ugodnejši že če limit odplačate enako hitro kot kredit. V praksi se sicer pokaže, da potrošnik limit odplačuje dlje od kredita in so zato stroški še višji.

Pred najemom kredita naredite pregled svojih financ

Pri najemu kredita, s katerim nameravate odplačati limit, pa morate biti previdni, da ne bi svojih težav še povečali. Za razliko od limita boste morali pri kreditu vsak mesec na določen dan odplačati enak kreditni obrok. Zato je pomembno, da se prepričate kolikšen obrok si sploh lahko privoščite. To boste najbolje storili tako, da naredite pregled svojih prihodkov in izdatkov v preteklih mesecih in izračunate koliko sredstev lahko vedno namenite odplačilu kredita. Ker višji obrok pomeni hitrejše odplačilo in nižje stroške, velja naslednje pravilo: odplačajte kredit kakor hitro je to mogoče brez tega, da bi zašli v težave in mogoče spet potrebovali limit. Med odplačevanjem natančno spremljajte svoje izdatke, da boste svoje finance lažje obdržali pod kontrolo.

Kako najti dobro ponudbo kredita

Splača se, da se o ponudbi kreditov za odplačilo vašega limita pozanimate ne le pri svoji, ampak tudi pri drugih bankah. Tudi če banke ne želite zamenjati, vam pomaga, če vašo banko soočite z ugodno ponudbo konkurence in se pogajate.
Pri iskanju ugodnega kredita pri drugih bankah si lahko pomagate s primerjalnikom ponudbe potrošniških kreditov na spletni strani Zveze potrošnikov Slovenije.
Pri najemu kredita vam ni treba sklepati osebnih zavarovanj, ki vam jih banka ponuja za primer, da kredita ne boste mogli odplačati. Za razliko od pogosto obveznega plačila premije za zavarovanje kredita, s katerim zavarovalnica banki krije škodo v primeru vašega neplačila, za vas ni obvezno sklepanje drugih zavarovanj, s katerimi se odplača kredit na primer v primeru vaše brezposelnosti ali smrti. Najem takšnih zavarovanj pri manjših kreditih praviloma ni potreben in vam le povzroča dodatne stroške.
Bodite skeptični do morebitne ponudbe banke, da vam odobri veliko višji kredit kot je tisti, ki ga potrebujete za odplačilo limita. Tako bodo vaši dolgovi večji, ne pa manjši.

Ali limit res še potrebujete?

Po odplačilu limita s kreditom razmislite o tem, da bi vaš izredni limit ukinili in s tem preprečili, da se enaki problemi ponovijo. Za vas je lahko smiseln kvečjemu nizek redni limit, s katerim nimate dodatnih stroškov in ki ga uporabite le v izjemnih situacijah ali pa na primer kot zavarovanje za primer, da za plačilo vaših direktnih obremenitev na vašem računu ni potrebnega stanja.