Gradite hišo in za to potrebujete finančna sredstva? Ena od možnosti je rastoča oziroma naraščajoča hipoteka.

Kaj sploh je hipoteka?

Hipoteka ali zastavna pravica na nepremičnini je stvarna pravica na tuji stvari, iz katere se upnik lahko poplača z vrednostjo zastavljene stvari, če dolžnik ob dospelosti ne izpolni svoje dolžnosti.

Povedano preprosteje – banka, pri kateri najemate kredit, bo, vsaj za večje zneske, zahtevala določeno obliko zavarovanja. S tem si zagotovi, da bo dolg, na tak ali drugačen način, poplačan tudi, če vi prenehate plačevati mesečne obroke. Ena od oblik zavarovanja, ki je najbolj pogosta pri stanovanjskih kreditih večjih zneskov, je hipoteka.

Hipoteka se vpiše v zemljiško knjigo, s tem pa si banka zagotovi, da bi se ob vašem morebitnem neplačevanju kreditnih obrokov, poplačala iz prodaje nepremičnine, na kateri je vpisana hipoteka. Ko dolg v celoti odplačate, se naredi izbris hipoteke iz zemljiške knjige.

Kaj je rastoča hipoteka?

Banka vam bo načeloma omogočila najem kredita do 80 odstotkov vrednosti nepremičnine, ki jo kupujete. Če želite kupiti stanovanje za 100.000 evrov, boste potrebovali 20.000 evrov lastnih sredstev, 80.000 evrov pa si lahko izposodite pri banki, če ste kreditno sposobni.

Kaj pa če hiša še ni zgrajena, imate le načrte v svoji glavi in morda parcelo, kjer želite graditi? V poštev pride rastoča oziroma naraščajoča hipoteka.

Banka vam v tem primeru znesek dogovorjenega kredita, ki temelji na končni vrednosti zgrajene nepremičnine, nakazuje sproti, v več tranšah tekom gradnje. Z gradnjo raste vrednost nepremičnine, dodaten denar dobivate sproti za naslednje korake.

Banka bo v primeru rastoče hipoteke od vas zahtevala izdelan načrt gradnje s posameznimi fazami izvedbe del in porabe sredstev. Na podlagi tega bo spremljala potek gradnje in porabo sredstev, kaj je že bilo izvedeno in kako raste vrednost nepremičnine. Z rastočo hipoteko je gradnja bolj zahtevna, saj je potrebnega več natančnega načrtovanja in priprave dokumentacije pa tudi vmesnega poročanja banki.