Povzetek rezultatov

  • Anketa je bila objavljena v spletnih kanalih obveščanja Zveze potrošnikov Slovenije in na spletni strani projekta, ki ga financira MGRT (www.vemveč.si)
  • 535 odgovorov potrošnikov
  • 97% sodelujočih je že najelo kredit
  • 80% sodelujočih je najelo stanovanjski kredit, 29% za nakup avtomobila, 17% za nakup gospodinjske opreme ali pohištva
  • Praktično vsi sodelujoči, 99%, so kredit najeli pri banki ali hranilnici
  • Dve tretjini potrošnikov za ponudbo kredita nista prosili le pri svoji, ampak tudi pri drugih bankah; le 10% potrošnikov misli, da primerjava nima smisla ali pa želijo ostati zvesti svoji banki
  • Kar 77% potrošnikov, ki so primerjali ponudbe kreditov, je osebno obiskalo več bančnih poslovalnic; 48% jih je primerjalo spletne ponudbe
  • 34% potrošnikov je sporočilo, da pri primerjavi kreditnih ponudb niso imeli težav, 32% se je težko znašlo primerjavo in izrazoslovjem, 33% pa je probleme pri razumevanju ponudb rešilo s pomočjo bančnega osebja
  • 70% sodelujočih ocenjuje, da so bili nasveti bančnega osebja bolj koristni kot škodljivi, 30% pa nasvete ocenjuje kot bolj škodljive kot koristne.