Odplačevanje kredita lahko traja leta ali desetletja. Kdo ima vpogled v trenutno stanje kredita in kdo je obveščen o spremembah višine anuitete?

Kreditojemalec ima kadarkoli pravico od banke pridobiti informacije o trenutnem stanju svojega kredita.

Kdor odplačuje kredit, ima vpogled v:

  • Preostanek dolga;
  • Trenutno višino obrestne mere – fiksna obrestna mera je ves čas odplačevanja kredita enaka, spremenljiva pa se spreminja z višino Euribor-ja. Trenutno je Euribor negativen, kar večina bank ne upošteva – v škodo kreditojemalca ga izenačijo z ničlo. Sicer pa velja:
    Spremenljiva obrestna mera = trenutno veljavni Euribor zapisan v kreditni pogodbi (3-mesečni, 6-mesečni ...) + obrestni pribitek.
  • Višino anuitete – pri spremenljivi obrestni meri se višina obroka spreminja glede na višino Euriborja. Pri 3 mesečnem Euriborju se spremeni vsake 3 mesece, pri 6 mesečnem vsakih 6 mesecev.

Kreditojemalec ima pravico pridobiti tudi amortizacijski načrt: stanje kredita, ki prikazuje dolgovane zneske in obdobja ter pogoje v zvezi s plačilom teh zneskov, razčlenitev vsakega plačila s prikazom odplačila glavnice in obresti, izračunane na podlagi kreditne obrestne mere, ter morebitne dodatne stroške.

Če obrestna mera ali dodatni stroški niso fiksni, mora načrt vsebovati navedbo o veljavnosti podatkov v načrtu do naslednje spremembe kreditne obrestne mere ali dodatnih stroškov v skladu s kreditno pogodbo.

Kdo vse ima vpogled v stanje kredita in kdo je obveščen o spremembi anuitete?

Kreditojemalec ima torej vpogled v stanje kredita, kaj pa tisti, ki so v kreditno pogodbo vključeni kot poroki ali zastavitelji?

Banka, ki je posodila denar, seveda budno spremlja, ali redno odplačujete kreditne obroke in s tem izpolnjujete svoje obveznosti iz kreditne pogodbe. Če obveznosti ob zapadlosti niso poravnane, vam bo banka najprej poslala obvestilo o zamudi. Če obroka ne boste plačali sledi opomin in ponoven poziv k plačilu obveznosti, ki ga poleg kreditojemalca prejmejo tudi:

  • Porok
  • Soplačnik
  • Zastavitelj.

Porok in soplačnik sta – tako kot kreditojemalec – obveščena tudi o spremembi višine kreditnega obroka.

Če ste torej v kreditni posel vključeni kot porok, soplačnik ali zastavitelj, boste o morebitnih neplačilih kreditojemalca tudi vi obveščeni.

Podatki o vaših dolgovih (krediti, limiti, kartice ...) se zbirajo tudi v bazi SISBON. Tam lahko sami preverite, kateri podatki so o vas tam zbrani, pa tudi, kdo je v zadnjem času imel vpogled v njih. Dostop je možen z digitalnim potrdilom, ki vsebuje vašo davčno številko. Več o tem si preberite v prispevku SISBON – preverite, kaj o vas zbirajo banke.