Oktober je mesec varčevanja, eden od možnih prihrankov je tudi poplačilo obstoječega kredita z najemom novega, ugodnejšega.

Obrestne mere se s časom spreminjajo, zato je - še posebej pri dolgoročnih stanovanjskih kreditih - mogoče doseči prihranke z "zamenjavo" kredita. Če ste kredit najeli v času visokih obrestnih mer, lahko z najemmom novega kredita, z nižjo obrestno mero, poplačate obstoječega in v prihodnje plačujete manj obresti. S tem si lahko zmanjšate mesečni obrok, skrajšate dobo odplačevanj, ali oboje.

Za primerjavo morate imeti podatke o svojem obstoječem kreditu in njegovem trenutnem stanju:

 • koliko glavnice je še neodplačane - preostanek dolga
 • število neodplačanih anuitet - koliko mesecnih obrokov vam je še ostalo
 • obrestna mera
 • mesečni stroški, na primer vodenje kredita.

Potrebujete tudi podatke o kreditu, ki bi ga najeli za odplačilo obstoječega:

 • znesek kredita, to je znesek neodplačane glavnice
 • obrestna mera
 • število mesečnih anuitet
 • stroški odobritve kredita
 • stroški zavarovanja
 • drugi stroški ob odobritvi
 • mesečni stroški

Pri banki, kjer odplačujete kredit dobite tudi informacijo o tem, kakšni so:

 • stroški predčasnega odplačila kredita, ki so zakonsko omejeni.

Primerjati morate torej obstoječi kredit in njegove stroške s celotnimi stroški najema novega kredita. Če so prvi občutni višji od drugih, je smiselno kredit predčasno odplačati z novim. Pri tem bodite pozorni, kako vam bo banka v primeru predčasnega odplačila kredita zmanjšala obresti in tudi druge stroške, ki ste jih za celotno dobo v naprej plačali ob odobritvi kredita.

Da ne boste računali "peš", potrebne podatke vnesite v spletni kalkulator Izračunajte, ali se vam splača predčasno odplačati kredit.

Omenimo še, da lahko nov kredit najamete pri drugi banki in ne le pri tisti, kjer imate trenutno najet kredit.