Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) določa, da se v času odloga kreditnih obrokov obresti zaračunavajo, ne pa (nujno) plačujejo. Preverili smo, kakašne možnosti ponujajo banke – kdaj in v kakšni obliki bodo kreditojemalci, ki bodo izkoristili moratorij, morali poravnati med odlogom natečene obresti. 

Na ZPS se z zaračunavanjem obresti v času moratorija po ZIUOPOK sicer ne strinjamo in menimo, da bi morale biti obresti v času odloga zamrznjene. 

Preverili smo vloge za odlog odplačevanja kredita po ZIUOPOK vseh petnajstih bank in hranilnic. V nadaljevanju navajamo različne možnosti, ki smo jih našli v obrazcih, posamezne banke ponujajo izbiro dveh, treh ali štirih različnih možnosti:

  • Obresti se plačujejo med odlogom, mesečno. Doba kredita se podaljša za čas odloga. Anuiteta se po poteku odloga ne spremeni.
  • Obresti se plačujejo med odlogom, mesečno. Doba kredita se ne spremeni, anuiteta se po poteku odloga poviša.
  • Obresti se plačajo po koncu odloga v enkratnem znesku. Doba kredita se podaljša za čas odloga. Anuiteta se po poteku odloga ne spremeni.
  • Obresti se plačajo po koncu odloga v enkratnem znesku. Doba kredita se ne spremeni. Anuiteta se po poteku odloga poviša.
  • Obresti se plačujejo po koncu odloga, mesečno v preostalem času odplačilne dobe. Doba kredita se podaljša za čas odloga. Anuiteta se po poteku odloga poviša.
  • Obresti se plačujejo po koncu odloga, mesečno v preostalem času odplačilne dobe. Doba kredita se ne spremeni. Anuiteta se po poteku odloga poviša – ker se doba ne podaljša, je v tem primeru povišanje anuitete še večje (plačilo obresti, ki so nastale med odlogom in manjše število mesecev odplačevanja).
  • Obresti se plačujejo ločeno od anuitete po koncu odloga, mesečno za čas trajanja odloga in ne dlje kot do zapadlosti kredita. Doba kredita se podaljša za dobo odloga. Anuiteta se ne poveča, a ker se ločeno plačujejo tudi obresti, ima to enak finančni učinek kot povišanje anuitete.
  • Delni odlog, kjer določite znesek v evrih, ki ga boste plačevali mesečno.

Povezave do spletnih mest bank in hranilnic, kjer najdete informacije o odlogih plačil kredita in vloge za odlog plačila kredita za posameznega kreditodajalca:

Abanka

Addiko banka

Banka Intesa Sanpaolo

Banka Sparkasse

BKS Bank

Delavska hranilnica

DBS

Gorenjska banka

Lon

NLB

NKBM

Primorska hranilnica Vipava - informacij ni na spletu

Sberbank

SKB

UniCredit banka