Kreditodajalec kreditne pogodbe ne sme pogojevati s sklenitvijo pomožnih storitev (na primer življenjskega zavarovanja), a zakon o potrošniških kreditih dopušča izjemo. 

Kreditodajalec lahko od potrošnika zahteva, da za kritje škode na nepremičnini, ki je predmet zavarovanja kredita, sklene zavarovalno pogodbo za zavarovanje nevarnosti požara in elementarnih nesreč z zavarovalno vsoto, ki ne presega višine zavarovalne vrednosti nepremičnine. Ponudnika oziroma zavarovalnico si potrošnik lahko izbere sam, zavarovalna pogodba pa mora kriti škodo za omenjene rizike vsaj v obsegu in višini, kot ju zahteva kreditodajalec. Banka torej lahko zahteva zavarovanje stanovanja ali hiše, ki je predmet zavarovanja kredita.

Če potrošnik že ima sklenjeno zavarovalno pogodbo za zavarovanje nevarnosti požara in elementarnih nesreč za isto nepremičnino, ki krije škodo na nepremičnini vsaj v obsegu in višini, kot ju zahteva dajalec kredita, dodatnega zavarovanja kreditodajalec ne sme zahtevati. 

Opozorimo še, da dajalec kredita lahko potrošniku ponudi sklenitev kreditne pogodbe za nepremičnino v paketu z drugimi ločenimi finančnimi produkti ali storitvami, pri čemer je kreditna pogodba za nepremičnino potrošniku na voljo posebej, a ne obvezno pod enakimi pogoji kot pri ponudbi ali sklenitvi kreditne pogodbe za nepremičnino v paketu z drugimi ločenimi finančnimi produkti ali storitvami. Primer: banka lahko za nižjo obrestno mero pogojuje uporabo spletne banke, kartice z odloženim plačilom in nezgodno zavarovanje. A kredit vam mora biti na voljo tudi brez dodatnih produktov, po sicer višji obrestni meri.