Ena od pomembnih pravic kreditojemalcev je možnost delnega ali celotnega poplačila kredita. To prinaša prihranke zaradi zmanjšanja obresti in drugih stroškov. Informacijo o tem, koliko manj obresti in drugih stroškov bo plačal kreditojemalec, mora dajalec kredita predstaviti na razumljiv način in brezplačno.

V primeru predčasnega odplačila kredita boste torej prihranili pri obrestih, ki bi jih sicer morali plačevati do konca trajanja kredita. Poleg tega vam mora dajalec kredita vrniti sorazmerni delež morebitnih stroškov, ki ste jih plačali vnaprej. Dajalec kredita vam lahko zaračuna nadomestilo, a le v določenih primerih.

Kdaj vam nadomestila ne smejo zaračunati?

- kadar se predčasno odplačilo opravi v obdobju, za katero ni določena fiksna kreditna obrestna mera;

- če vsota predčasnih odplačil v 12 mesecih ne presega 10.000 eurov;

- če se je odplačilo opravilo po zavarovalni pogodbi, ki zagotavlja jamstvo za odplačilo kredita;

- če gre za kreditne pogodbe z dovoljeno prekoračitvijo stanja na plačilnem računu (limit);

- če so v pogodbi nepopolne informacije o trajanju kreditne pogodbe, pravici do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga ali izračunu nadomestila za predčasno odplačilo.

 

Kako visko je lahko nadomestilo?

Zakon o potrošniških kreditih omejuje tudi višino nadomestila:

- če je do dospelosti kreditne pogodbe še več kot eno leto: nadomestilo ne sme presegati 1 % predčasno odplačane glavnice;

- če je do dospelosti kreditne pogodbe še eno leto ali manj: nadomestilo ne sme presegati 0,5 % zneska predčasno odplačane glavnice.

Poleg tega nadomestilo ne sme presegati zneska obresti, ki bi jih potrošnik plačal v obdobju med predčasnim odplačilom in dogovorjenim datumom prenehanja trajanja kreditne pogodbe.

Primer:

Pred tremi leti ste najeli kredit v višini 30.000 evrov. Neodplačani del glavnice znaša 11.000 evrov. 

Če je do konca odplačila kredita več kot eno leto, lahko nadomestilo znaša največ 110 evrov, če pa je do konca odplačila leto ali manj, nadomestilo ne sme biti višje od 55 evrov.

Tisti, ki so sklenili kredit pred avgustom 2010, za predčasno odplačilo kredita ne smejo plačati več kot polovico stroškov, ki so jih poravnali za odobritev tega kredita.