Posojilodajalci običajno pri posojilih navajajo dve različni obrestni stopnji: obrestno mero in efektivno obrestno mero (EOM). Obe podajata ključne informacije o tem, koliko boste plačali za izposojo denarja, vendar je med njima pomembna razlika.

Obrestna mera pomeni obresti, ki jih posojilodajalec zaračuna za posojilo, vendar običajno ne pokaže celotne slike, saj večina posojilodajalcev zaračuna tudi dodatne stroške, na primer stroške odobritve, zavarovanja ali stroške vodenja posojila. Efektivna obrestna mera je širše merilo cene za izposojo denarja, saj poleg obrestne mere vključuje tudi stroške, ki jih plačate za pridobitev posojila.

EOM omogoča posojilojemalcem lažjo primerjavo posojil pri različnih ponudnikih, še posebej v primerih, ko imajo ti za enako vrsto posojilnih produktov različne stroškovne scenarije. Prvi ponudnik na primer zaračuna višjo obrestno mero in nižje druge stroške posojila, drug ponudnik zaračuna nižje obresti, vendar višje stroške, tretji zaračuna samo obrestno mero, brez dodatnih stroškov. Efektivna obrestna mera v svojem izračunu upošteva vse te scenarije.

Poglejmo primer potrošniškega posojila v znesku 15.000 evrov, z ročnostjo 60 mesecev. Prvi posojilodajalec ponudi 5-odstotno obrestno mero, drugi pa obrestno mero v višini 5,30 odstotka. Oba ponudnika za posojilo računata različne stroške v različni višini.

Na prvi pogled je težko ugotoviti, katero posojilo je ugodnejše. Če primerjamo samo obrestno mero, je ta ugodnejša pri prvem ponudniku. A izračun efektivne obrestne mere nam razkrije, da je posojilo pri drugem ponudniku ugodnejše. Nižja obrestna mera torej ne pomeni nujno tudi ugodnejšega posojila.

Tabela: Primer potrošniškega posojila v znesku 15.000 evrov, z ročnostjo 60 mesecev (kliknite za povečavo)

s primerjavo efektivne obrestne mere do ugodnega posojila tab

Na kaj morate biti pozorni pri EOM
1. Vedno primerjajte le istovrstne posojilne produkte
Ko primerjate ponudbe različnih posojilodajalcev, bodite pozorni, da primerjate le posojilne produkte s primerljivimi lastnostmi (na primer ročnost posojila, znesek posojila, tip obrestne mere, vrsta produkta). Posojil s fiksno obrestno mero ne morete primerjati s posojili s spremenljivo ali kombinirano obrestno mero, saj so predpostavke pri izračunu drugačne. Izračunana efektivna obrestna mera namreč pri zadnjih temelji na predpostavkah, ki se lahko spremenijo (sprememba euriborja).

2. Ni nujno, da boste dobili oglaševani EOM
Pri oglaševanju posojil mora posojilodajalec – da bi se izognili napačnim pričakovanjem potrošnikov v zvezi s stroški posojila – navesti efektivno obrestno mero, pri tem pa morajo biti informacije prikazane z reprezentativnim primerom. Oglaševana efektivna obrestna mera odraža predpostavko, da je z oglaševano ali nižjo efektivno obrestno mero pri posojilodajalcu sklenjenih več kot polovica posameznih vrst posojilnih pogodb in ni zagotovilo, da bodo oglaševano efektivno obrestno mero ponudili tudi vam.

3. Pri posojilu s spremenljivo obrestno mero EOM ne pomeni nujno dejanske cene posojila
Efektivna obrestna mera naj bi predstavljala dejansko ceno posojila. Medtem ko to velja za posojila s fiksno obrestno mero, se lahko pri posojilih s spremenljivo ali kombinirano obrestno dejanska cena posojila spreminja s spremembo referenčne obrestne mere (euribor). Izračunana efektivna obrestna mera namreč temelji na spremenljivi predpostavki – euriborju. V primeru njegovega dviga se lahko skupni znesek, ki ga mora plačati posojilojemalec, občutno poveča.

4. Pazljivo pri dodatnih produktih
Vedno se pozanimajte, ali je odobritev ugodnejšega posojila povezana z dodatnimi pogoji, še posebej z nakupom dodatnih produktov. Če je pogoj za ugodnejše posojilo na primer sklenitev osebnega plačilnega računa pri posojilodajalcu, mora biti strošek računa vključen v efektivno obrestno mero. Posojilodajalci skupaj s posojilom pogosto ponujajo dodatne produkte, ki jih v informativnih ponudbah za posojilo praviloma ne vključijo v efektivno obrestno mero. Tudi dodatne produkte primerjajte med seboj, saj se lahko cenovno zelo razlikujejo. Predvsem pa se vprašajte, ali jih resnično potrebujete.

Poznavanje efektivne obrestne mere vam lahko pomaga sprejeti bolj informirane odločitve pri zadolževanju. Najugodnejšega ponudnika za posojilo izbirajte premišljeno, da bi dobili pošteno primerjavo skupnih stroškov, pa primerjajte efektivne obrestne mere več istovrstnih posojil.