Preverite, za koliko bi se spremenil mesečni obrok, če bi 6-mesečni Euribor ponovno dosegel 5 odstotkov.

Prihodnje gibanje Euriborja je nemogoče napovedati, v preteklosti pa je 6-mesečni Euribor v svojih 20 letih v povprečju znašal okoli dva odstotka, najvišjo vrednost pa je dosegel leta 2008, ko je presegel pet odstotkov. Od leta 2015 je negativen, v letošnjem letu ne pričakujemo, da bo dosegel pozitvno vrednost.

Pripravili smo simulacijo spremembe Euriborja in vpliva na višino mesečnih obrokov ter končne vsote obresti, ki jo plača kreditojemalec.

Primer kredita:

Izposojeni znesek: 100.000 €
Doba odplačila: 20 let
Fiksna obrestna mera: 3,00 %
Spremenljiva obrestna mera: 6M Euribor + 2 odstotni točki


6-mesečnemu Euriborju smo s trenutno ničelne vrednosti predvideli postopen dvig do 5 odstotkov v naslednjih 10 letih ter nato ponoven spust do enega odstotka. To je le eden od možnih scenarijev, ki smo ga uporabili za prikaz vpliva Euriborja na višino mesečnega obroka za odplačilo kredita in ne pomeni napovedi prihodnjega gibanja.

Kliknite na tabelo za povečavo.

Euribor simulacija

Kaj razberemo iz tabele?

  • Pri fiksni obrestni meri sta mesečni obrok in vsota obresti ves čas enaka.
  • Pri spremenljivi obrestni meri se z Euriborjem spreminjata mesečni obrok in vsota obresti.
  • Med fiksno in spremenljivo obrestno mero smo v izhodišču predvideli eno odstotno točko razlike: pri povišanju Euriborja se hitro izenačita.
  • Če Euribor naraste na rekordnih 5 odstotkov, se mesečni obrok poviša za 200 evrov.
  • Pri predvidenem scenariju je kredit s spremenljivo obrestno mero na koncu za 28.000 € dražji.
  • Pri predvidenem scenariju je kredit s spremenljivo obrestno mero na koncu za 16.000 evrov dražji od kredita s fiksno obrestno mero, čeprav je bil ob najemu za skoraj 12.000 € ugodnejši.
  • Povišanje Euriborja v prihodnosti kredit s spremenljivo obrestno mero občutno podraži, tako da je na koncu lahko veliko dražji od kredita s fiksno obrestno mero.
 Pozor!

Višino obroka vam bo banka pri spremenljivi obrestni meri izračunala na podlagi trenutne vrednosti Euriborja. Ob morebitnem povišanju Euriborja v prihodosti, višjih obrokov morda ne boste zmogli odplačevati. Banka lahko po dveh neplačanih obrokih odstopi od kreditne pogodbe in zahteva takojšnje poplačilo preostanka dolga.