Izvajalec izvensodnega reševanja sporov s področja potrošniškega kreditiranja (ter drugih bančnih storitev) je Združenje bank Slovenije (ZBS), ki v sporu deluje kot posrednik in si prizadeva doseči sporazum o rešitvi spora med potrošnikom in ponudnikom.
ZBS so za izvajalca izvensodnih sporov izbrale vse banke in hranilnice pri nas, pa tudi večina lizing ponudnikov. Celoten seznam in druge informacije najdete na spletnem mestu ZBS.

Kdaj lahko uporabim IRPS
Pobudo lahko vložite, kadar niste zadovoljni z odločitvijo ponudnika (na primer banke), ki jo je ta izdal v svojem internem pritožbenem postopku. To pomeni, da morate pritožbo najprej nasloviti na ponudnika in počakati na njegovo odločitev. Le v primeru, da v 30 dneh ne dobite odgovora, se lahko obrnete direktno na ZBS. Časa za pobudo pri ZBS imate 13 mesecev od takrat, ko ste pritožbo vložili pri ponudniku.

Kakšni so stroški IRPS
Postopek je za potrošnika brezplačen. Le če se ne boste zastopali sami, boste morali kriti stroške pooblaščenca (npr. odvetnika) ter stroške izvedenskega mnenja, če ga boste zahtevali, čeprav bo izvajalec IRPS ocenil, da je mogoče rešiti spor tudi brez njega.

Kje vložim pobudo

• na spletnem mestu ZBS,
• po navadni pošti na naslov Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, SI - 1000 Ljubljana, Slovenija, s pripisom: pobuda za IRPS,
• ali po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Pobuda se vloži v slovenskem ali angleškem jeziku, postopek se vodi v slovenskem jeziku.

Kaj mora pobuda vsebovati

• osebno ime;
• naslov prebivališča;
• elektronski naslov;
• podatke o ponudniku;
• dokazila, da ste predhodno vložili pritožbo pri ponudniku, in morebiten odgovor ponudnika;
• izjavo, da o zadevi ne teče upravni ali sodni postopek ali postopek pri drugem izvajalcu IRPS;
• dejstva v zvezi z domnevnimi kršitvami ponudnika;
• predloge dokazov, na katere opirate pobudo.

Kako poteka postopek
ZBS o vaši pritožbi obvesti ponudnika – njegovo sodelovanje v postopku je obvezno – in od njega pridobi odgovor, o katerem nato obvesti vas. ZBS deluje kot posrednik med vami in ponudnikom, obenem pa si mora prizadevati za dosego sporazuma. Lahko zaprosi za dodatna pojasnila ali dokumentacijo, če presodi, da je to potrebno za razjasnitev dejanskih razmer. Iz postopka se lahko kadarkoli umaknete.

Kako dolgo traja postopek
Pobuda mora biti obravnavana hitro in zaključena v roku 90 dni, razen če gre za zahtevnejši spor. V letu 2018 je reševanje sporov trajalo od enega do treh mesecev.

Kdaj se postopek zaključi

• z dnem sklenitve sporazuma,
• če sporazum ni dosežen in porednik izda v sporu pisno obrazloženo nezavezujoče mnenje o spornem razmerju, ki se vroči samo strankama postopka.
• če potrošnik umakne pobudo za začetek postopka.

Končno mnenje posrednika ni zavezujoče. Tudi, če ZBS ugotovi, da je vaša pritožba utemeljena, njihovega mnenja ponudnik ni dolžan upoštevati. Tako je bilo v primeru pritožbe potrošnika zaradi neupoštevanja negativnega Euriborja v kreditni pogodbi leta 2016. Takrat smo se na ZPS odločili za nadaljevanje po sodni poti, odočitev sodišča še čakamo.

Leto 2018

41 zadev, rešenih 39, 2 prenešeni v leto 2019:
- sporazumna rešitev spora: 11
- pobuda potrošnika je utemeljena: 7
- pobuda potrošnika ni utemeljena: 14
- pobuda zavržena (nepopolna ali nerazumljiva pobuda, nepristojnost izvajalca IRPS, postopek o sporu je že tekel na sodišču): 7

Obravnavane zadeve s področja potrošniških kreditov:
- težave dolžnikov z izpolnjevanjem obveznosti iz kreditnih pogodb
- nepravilnosti pri izračunu višine dolga – izračun stroškov, izračun obresti
- položaj jemalca lizinga ob nezakrivljeni izgubi predmeta lizinga
- nepravilnosti pri izvajanju sklepov o izvršbi
- neutemeljeno povzročanje stroškov, nastalih v zvezi z nerednim izpolnjevanjem obveznosti potrošnikov
- neutemeljeni vpisi negativnih dogodkov v evidenco SISBON.