Osnove preudarnega zadolževanja smo predstavili dijakom prvega letnika srednje ekonomske šole iz Kopra.

Za dijake ekonomske šole smo pripravili pogovor na temo zadolževanja: kartic, limitov, kreditov... Mladi na začetku srednje šole s tovrstnimi produkti nimajo izkušenj, tudi o denarju na večina še ne razmišljaja veliko. A že dobro vedo, da je za izposojo denarja običajno potrebno plačati obresti, znali so jih tudi dobro oceniti na konkretnem primeru kredita. Pričakujemo veliko uspešnih ekonomistov čez nekaj let!