Kaj pomeni zavarovanje kredita s poroštvom - za kreditojemalca in za poroka?

Poroštvo je ena od oblik zavarovanja kredita, porok pa tisti, ki se zaveže poravnati dolg nekoga drugega, če bi ga ta sam ne poravnal. Porok nosi veliko odgovornost, ki običajno traja daljše časovno obdobje, zato gre za odločitev, ki zahteva tehten premislek.

Če iščete poroka

V nekaterih primerih bo banka za izdajo kredita zahtevala poroka, lahko tudi dva ali več. To pomeni, da bo oseba, ki bo vaš porok, dolžna poravnati preostanek vašega dolga, če vi tega ne boste storili. Zato mora biti – enako kot vi – porok kreditno sposoben. Gre za dolgoročno zavezo in veliko odgovornost, ki za poroka prinaša vrsto posledic. Če dvomite, da boste dolg lahko do konca poravnali sami, se zadolžitvi rajši odpovejte.

Če vas nekdo prosi, da bi mu bili porok

Če osebe, ki vas je prosila, da bi ji »šli za poroka« ne poznate dobro in že dlje časa ter ji popolnoma ne zaupate, misel o poroštvu takoj opustite. Biti porok pomeni nositi enako odgovornost kot tisti, ki si je denar izposodil, le da denarje ne dobite vi, temveč nekdo drug. Biti porok nekomu, ki ste ga spoznali pred kratkim je zelo nevarno in ima lahko za vas dolgoročne posledice. Tudi če osebo poznate in ji zaupate, o tem dobro premislite – prošnje niste dolžni izpolniti.

Kakšne posledice nosi porok

  • Vaša kreditna sposobnost in s tem odgovornost velja za celoten dolg (če dogovor ni drugačen), poroštvo pa velja vse do odplačila kredita.
  • Poroštvo vpliva na vašo kreditno sposobnost. Če boste v prihodnosti sami potrebovali kredit, ga zaradi zmanjšane kreditne sposobnosti morda ne boste dobili, ali pa le v manjšem znesku.
  • V primeru solidarnega poroštva za poplačilo dolga odgovarjate enako kot glavni dolžnik, zato lahko banka zahteva izpolnitev pogodbenih obveznosti od glavnega upnika, poroka, ali obeh hkrati. Pri subsidarnem poroštvu lahko upnik od poroka zahteva izpolnitev obveznosti šele, ko je glavni dolžnik ne izpolni v roku in po pisni zahtevi.
  • Banka lahko po več kot dveh zaporednih neplačilih zahteva takojšnje poplačilo celotnega dolga, porok pa jamči ne le s svojimi prihodki (plača), temveč tudi z vsem svojim premoženjem.
  • V primeru smrti glavnega dolžnika, lahko banka še pred sklepom o dedovanju za plačila terja poroka, le-ta pa se za izvršena plačila naknadno poravna z dediči.
  • Poroštvo je mogoče prekiniti le s soglasjem banke, ki se bo s tem strinjala le, če bo ocenila, da zadoščajo preostala zavarovanja oziroma če bo glavni dolžnik zagotovil nadomestno zavarovanje.

Večja varnost za poroka

Večjo varnost si boste zagotovili, če ne boste edini porok več in si boste lahko obveznosti v primeru neplačil glavnega dolžnika porazdelili. Poskrbite tudi, da se je glavni dolžnik zavaroval za primer smrti in življenjsko zavarovanje vinkuliral v korist banke ali pa kot upravičenca navedel vas. V tem primeru se bo ob njegovi smrti kredit poplačal iz zavarovalnine.