Gre za kreditno pogodbo, ki je neposredno ali izključno povezana z nakupom določenega blaga ali storitev, npr. prodaja blaga ali storitev na obroke ali nakup avtomobila.

Prodajna in kreditna pogodba sta povezani in sestavljata komercialno enoto, kadar ponudnik blaga ali storitve sam financira kredit v korist potrošnika ali ko tretja stranka financira blago ali storitev, v zvezi s pripravo ali sklenitvijo kreditne pogodbe pa uporablja storitev ponudnika blaga ali izvajalca storitve ali kadar je blago ali storitev, ki se financira iz kredita, v kreditni pogodbi izrecno navedena.

Če prodajalec ne zagotovi blaga ali storitev ali jih zagotovi delno oziroma niso v skladu s pogodbo o prodaji blaga ali opravljanju storitev, lahko potrošnik proti dajalcu kredita ugovarja zavrnitev plačila in uveljavlja druge pravice, ki izvirajo iz pogodbe o prodaji blaga ali opravljanju storitev. Potrošnik lahko ugovore uveljavlja proti kreditodajalcu le, če jih je predhodno uveljavljal proti prodajalcu. Če prodajalec ne zagotovi blaga ali storitev ali jih zagotovi delno oziroma niso v skladu s pogodbo o prodaji blaga ali opravljanju storitev, lahko potrošnik proti dajalcu kredita ugovarja zavrnitev plačila in uveljavlja druge pravice, ki izvirajo iz pogodbe o prodaji blaga ali opravljanju storitev. Potrošnik lahko ugovore uveljavlja proti kreditodajalcu le, če jih je predhodno uveljavljal proti prodajalcu. 

Če potrošnik v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov odstopi od prodajne pogodbe, z dnem odstopa preneha veljati tudi povezana kreditna pogodba. Splošni rok za odstop od kreditne pogodbe je 14 dni od sklenitve pogodbe oziroma 14 dni od dneva, ko je prejel informacije, ki so v Zakonu o potrošniških kreditih opredeljene kot obvezna vsebina kreditne pogodbe. Na potrošnikovo izrecno zahtevo se lahko ta rok pri povezani kreditni pogodbi skrajša na tri dni. Potrošnik lahko od kreditne pogodbe odstopi brez navedbe razloga, tudi če je kredit že črpal.