Če razmišljate o kreditu za financiranje obnovljivih virov energije, električnega avtomobila ali obnove doma, ne spreglejte ponudbe Ekosklada - ugodni krediti in subvencije, tudi 100 odstotne za prejemnike redne denarne pomoči ali varstvenega dodatka.

Preden se lotite menjave oken, izolacije strehe ali nakupa električnega avtomobila, obiščite spletno mesto Ekosklada in preverite, za kaj vse lahko dobite ugoden kredit ali subvencijo. Kredit Ekosklada lahko - če ste seveda kreditno sposobni - dobite z obrestno mero 3-mesečni Euribor + 1,3 odstotne točke, dodatno pa računajte še na stroške:

 • odobritev v višini 1,4 % od vrednosti najetega posojila oziroma najmanj 40,00 € in ne več kot 175,00 €,
 • vodenje kredita enkrat letno: 30,00 € za kredite do višine največ 4.000,00 EUR in 40,00 EUR za kredite nad 4.000,00 EUR,
 • zavarovanje kredita z zavarovalno premijo, odvisna je od odplačilne dobe kredita in zavarovalne osnove, izračunane po naslednji formuli: AN (anuiteta kredita) x n (število mesečnih anuitet). Zaračunana premija je zmnožek zavarovalne osnove in zavarovalne premije, izražene v odstotku (premijski stavek), in sicer:
  0,98 % za odplačilno dobo do 4 leta
  1,28 % za odplačilno dobo nad 4 do 9 let
  1,78 % za odplačilno dobo nad 9 do 15 let
  1,98 % za odplačilno dobo nad 15 do 20 let.

Najmanjši možen znesek kredita pri Ekoskladu je 1500 evrov. V nekaterih primerih lahko za isto naložbo dobite tako kredit kot subvencijo. Predvsem subvencij ne spreglejte - povrnjenih lahko dobite kar nekaj sredstev (pri nakupu plinske peči do polovico zneska, pri izolaciji strehe in fasade do 20 odstotkov oziroma 12 evrov na m2, za zunanje stavbno pohištvo prav tako do 20 odstotkov oziroma do 150 evrov na m2...). Prejemniki redne denarne socialne pomoči (zadnjih 9 mesecev) ali varstvenega dodatka pa ste upravičeni do 100 odstotnih subvencij, v nekaterih primerih tudi, če ste le najemniki in ne lastniki nepremičnin, kjer se bodo investicije izvajale.