Učinek epidemije COVID-19 na kreditojemalce je skrb vzbujajoč. Zdravstvena kriza je upočasnila realno gospodarstvo in posredno vpliva na odplačilno sposobnost mnogih potrošnikov, ki svojih kreditnih obveznosti ne morejo odplačevati bodisi zaradi odpuščanj bodisi zaradi nižjih dohodkov.

Vlada je za blaženje teh posledic sprejela Zakon o interventnem ukrepu odloga plačil obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK). Z njegovo uveljavitvijo lahko posojilojemalci, ki zaradi finančnih težav, povezanih s posledicami virusa SARS-coV-2, ne morejo odplačevati posojila, na svojo banko naslovijo vlogo za odlog plačila za leto dni, zaprosijo pa lahko tudi za krajše obdobje, če menijo, da je to zanje ugodneje.

Čeprav se sprejeti ukrep na prvi pogled zdi ustrezna rešitev, pa podroben pregled pokaže njegove pomanjkljivosti in nedodelanost. Poziv ZPS vladi k celostni obravnavi težav kreditojemalcev pri sprejemanju drugega protikoronskega svežnja ukrepov je bil povsem preslišan. Ukrep številne pušča brez pomoči, marsikoga pa bo presenetil še strošek, ki ga bo treba poravnati za podaljšanje zavarovanja kreditne pogodbe. Za čas trajanja odloga plačila se namreč podaljša tudi zapadlost zavarovanja za kredit. Tak primer je lahko zavarovanje kredita pri zavarovalnici, ki je precej pogosta oblika zavarovanja posojilnih produktov in čeprav je pred morebitnimi neplačili zaščitena banka, bo račun za plačilo zavarovalne premije izstavljen kreditojemalcu. Več na https://bit.ly/3dY8JNO .

Ker banke in hranilnice na svojih spletnih straneh praviloma ne pojasnjujejo natančneje vrst kreditnih pogodb, za katere velja vladni ukrep odloga, so na ZPS preverili, kako obravnavajo vloge komitentov za obnovitev limita na plačilnem računu, če zaradi nižjega prihodka (kot posledice vpliva pandemije) ne izpolnjujejo pogojev za obstoječo višino limita. Ugotovitve pregleda najdete na https://bit.ly/3dY8JNO. Preverili pa so tudi, katere banke in koliko zaračunajo stroške odobritve odloga obveznosti, če stranka zaprosi za odlog po ZIUOPOK. Ugotovitve pregleda najdete na https://bit.ly/3dY8JNO.