Oglasna sporočila so mnogim potrošnikom prvi vir informacij o posojilih, a na Zvezi potrošnikov Slovenije še vedno opažajo, da nekateri ponudniki pri oglaševanju `akcijskih´ posojil ne razkrijejo vseh potrebnih in bistvenih informacij glede resnične cene posojila. Takšna praksa je problematična, ker lahko potrošnike privede do napačnih odločitev, še posebej tiste, ki imajo manj izkušenj s finančnimi storitvami in so zato bolj dovzetni za zavajajoče informacije. Potrošniki pri iskanju financiranja pogosto naletijo na privlačne ponudbe, ki poudarjajo posebej ugodne obrestne mere ali (nizke) akcijske stroške za različna posojila.

 Glavni cilj tovrstnih oglasov je seveda učinkovito doseganje ciljnega občinstva, privabiti iskalce posojil, da najamejo kredit prav pri njih, poudarjajo na ZPS. Vendar je tu potrebna previdnost: posojila, ki jih ponujajo kot »akcijska, brez stroškov odobritve« in "z izredno ugodno obrestno mero", niso nujno najboljša izbira. Problematičen je tudi način privabljanja potrošnikov k sklepanju hitro dostopnih posojil z uporabo oglasnih sporočil, kot je "vaše posojilo na voljo v petih minutah", saj gre običajno za nesorazmerno poudarjanje hitrosti in dostopnosti kredita v primerjavi z visokimi obrestnimi merami in stroški za te vrste posojil. Takšen pristop lahko potrošnike spodbudi k nepremišljeni ali hitri odločitvi k (dražjemu) zadolževanju.


Informacije, ki jih mora vsebovati oglas za posojilo
Na splošno velja, da morajo posojilodajalci v svojih odnosih s posojilojemalci ravnati skrbno in po načelih odgovornega kreditiranja, kamor spada tudi oglaševanje. Natančneje to področje ureja Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2), ki določa številne podatke, ki jih mora posojilodajalec navesti, kadar vsebina oglasnih sporočil vsebuje obrestno mero ali druge podatke v zvezi s stroški kredita za potrošnika.

Tak oglas mora vsebovati še naslednje informacije:

 • obrestno mero z navedbo, ali gre za fiksno, spremenljivo ali kombinirano, in morebitne druge stroške potrošnika;
 • skupni znesek kredita;
 • efektivno obrestno mero;
 • obdobje trajanja kreditne pogodbe, razen kadar gre za pogodbo, sklenjeno za nedoločen čas;
 • blago ali storitev ter ceno in znesek vsakega vnaprejšnjega plačila, če gre za kredit v obliki odloga plačila;
 • skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik, in višino posameznih plačil, če je to mogoče.

Informacije morajo biti prikazane tudi z reprezentativnim primerom, pri čemer oglaševana efektivna obrestna mera na dan oglaševanja odraža predpostavko, da je z oglaševano ali nižjo efektivno obrestno mero od oglaševane sklenjenih več kot polovica posameznih vrst kreditnih pogodb.

Ob navedenem pa Zakon o potrošniških kreditih določa ponudnikom posojil tudi nekatere druge mejne zahteve glede oglasnih sporočil v zvezi s kreditno pogodbo.

 • Sporočila morajo biti jasna in nezavajajoča, ne smejo biti nepoštena in pri potrošniku vzbujati napačnih pričakovanj v zvezi z razpoložljivostjo ali s stroški kredita. Vse informacije v oglasnih sporočilih morajo biti lahko berljive ali razločno slišne.
 • Oglasna sporočila v zvezi s kreditom s spremenljivo obrestno mero morajo vključevati opozorilo, da se v primeru dviga obrestne mere lahko občutno poveča skupni znesek, ki ga mora potrošnik plačati.
 • Pri pisnem oglaševanju morajo biti informacije in opozorila o efektivni obrestni meri ali skupnem znesku, ki ga mora plačati potrošnik, podani v besedilu, ki je najmanj enako veliko in enako poudarjeno kot tisto, s katerim so podane druge informacije o značilnostih financiranja, zlasti oglaševana kreditna obrestna mera. Informacije in opozorila morajo biti navedeni v osrednjem delu oglaševalskega besedila.
 • Kadar je sklenitev pogodbe o pomožni storitvi, ki se nanaša na kreditno pogodbo, zlasti o zavarovanju, članstvu in drugi pogodbi, sklenjeni z dajalcem kredita ali s tretjo osebo, obvezna za pridobitev kredita ali tako določajo splošni pogoji, po katerih se kredit trži, in stroškov te storitve ni mogoče določiti vnaprej, se pri oglaševanju jasno, razumljivo in poudarjeno poleg navedbe efektivne obrestne mere opozori tudi na obveznost sklenitve pogodbe o pomožni storitvi.
  Kadar se oglašuje kreditna obrestna mera, ki se pridobi po ugodnejših pogojih, če potrošnik sklene z dajalcem kredita ali s tretjo osebo pogodbo o pomožni storitvi, ki ni obvezna za pridobitev kredita, se v oglasnem sporočilu poleg kreditne obrestne mere navede, za katero pomožno storitev je predvidena ugodnejša kreditna obrestna mera. Dodano mora biti tudi opozorilo, da se višina kreditne obrestne mere lahko zviša, če potrošnik ne sklene pogodbe o pomožni storitvi.

Posojila za nakup nepremičnine
Pri kreditnih pogodbah za nepremičnino poleg zgornjih pravil veljajo še posebna pravila glede na vrsto kreditne pogodbe za nepremičnino, in sicer je treba navesti:

 • podjetje ali ime in sedež ali naslov dajalca kredita ali kreditnega posrednika;
 • da bo kreditna pogodba za nepremičnino zavarovana z zastavno pravico na nepremičnini;
 • število in višino posameznih plačil, če je to mogoče;
 • opozorilo, da morebitno nihanje valutnih tečajev lahko vpliva na znesek kredita, ki ga plača potrošnik.

Poziv potrošnikom: Če zasledite oglaševanje bančnega ali nebančnega ponudnika, ki navedenih pravil ne upošteva, fotografijo oglasa s sporno vsebino pošljite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .Primer bodo preučili in v primeru nespoštovanja zakonskih določil prijavo posredovali ustreznemu nadzorniku.

Posojila primerjajte glede na EOM
Ključnega pomena pri primerjavi posojil različnih posojilodajalcev je informacija o efektivni obrestni meri (EOM), ki potrošnikom omogoča lažjo primerjavo posojil, še posebej v primerih, ko imajo za enake vrste posojilnih produktov različne stroškovne scenarije. Prvi ponudnik na primer zaračuna višjo obrestno mero in nižje preostale stroške posojila, drugi ponudnik zaračuna nižje obresti, vendar višje stroške, tretji računa samo obrestno mero, brez dodatnih stroškov. Efektivna obrestna mera v svojem izračunu upošteva vse te scenarije.