Je imel kreditojemalec v preteklosti kredite? Kako jih je odplačeval? Kakšna je njegova trenutna zadolženost? Je morda porok drugi osebi? Odgovore na ta in druga vprašanja kreditodajalec poišče v sistemu Sisbon, kjer ima o vas na voljo številne informacije.

Ko se odločite za najem posojila ali katero drugo obliko osebnega financiranja, bo kreditodajalec skoraj zagotovo iz sistema Sisbon pridobil izpis podatkov o vaši zadolženosti in korektnosti izpolnjevanja vaših sedanjih in preteklih pogodbenih obveznosti.

Sistem namreč zbira in sintetizira podatke o vašem preteklem in sedanjem zadolževanju z osnovnim namenom zagotavljanja teh informacij kreditodajalcem, ti pa te informacije uporabijo pri sprejemanju odločitev o tem, ali bodo z vami sklenili nov kreditni posel ali ne.

Kaj je Sisbon?
Sisbon je informacijski sistem, ki deluje v okviru centralnega kreditnega registra pri Banki Slovenije. Vzpostavili so ga 1. januarja 2008 z namenom, da bi kreditodajalci učinkoviteje upravljali kreditna tveganja, zagotovili bolj odgovorno kreditiranje in preprečevali prezadolženost posameznikov.

V sistemu je zbrana kopica informacij o vaši kreditni aktivnosti, med drugim tudi o tem, kako reden plačnik ste, koliko kreditov imate, katere vrste kreditnih poslov imate, kakšne so vaše mesečne obveznosti, ali ste porok za kredite drugih oseb, kolikšna je višina vašega morebitnega limita na transakcijskem računu in druge vrste informacij, ki jih kreditodajalec uporabi pri oceni vaše bonitete za nov kreditni posel.

Zakon o centralnem kreditnem registru določa, kateri podatki o zadolženosti posameznika se lahko obdelujejo v sistemu, kdo posreduje podatke v sistem, kdo in s kakšnim namenom lahko vpogleda v podatke posameznika, rok hrambe podatkov in pravice posameznika v zvezi s podatki, ki se o njem vodijo v Sisbonu.

Sisbon je skladišče informacij in daje kreditodajalcem širši vpogled v vašo kreditno aktivnost. Pogosta napačna predstava je, da Sisbon sprejema odločitve o odobritvi ali zavrnitvi kreditnega posla. To na podlagi podatkov v Sisbonu odloči kreditodajalec sam, v skladu s svojo politiko kreditiranja.

Kako vaši podatki pridejo v Sisbon?
Sisbon deluje kot baza podatkov, večino podatkov pa pridobi prav od tistih institucij, s katerimi redno poslujete na področju financ, to so banke, hranilnice, leasing podjetja in preostali člani sistema Sisbon.

Kadar s kreditodajalcem sklenete npr. pogodbo o kreditu, upnik tega kredita sporoči podatke v Sisbon, sistem pa vključuje tudi nekatere podatke iz javnih evidenc (npr. stečajni postopek).

Podatki so v sistemu Sisbon vidni še štiri leta po prenehanju obveznosti, ki izhajajo iz kreditnega posla, oziroma štiri leta po končanju postopka davčne, upravne ali sodne izvršbe, pri podatkih o osebnem stečaju pa štiri leta po končanju postopka zaradi osebnega stečaja. Po poteku tega roka se podatki iz sistema avtomatsko izbrišejo.

Kdo lahko dostopa do vaših podatkov v Sisbonu?
Do podatkov lahko dostopajo člani sistema – banke, hranilnice in druge pravne osebe, ki v skladu z Zakonom o centralnem kreditnem registru dnevno posredujejo v Sisbon podatke o svojih komitentih, fizičnih osebah, do podatkov pa imajo dostop tudi sodišča.

Do omejenega nabora podatkov v sistemu lahko dostopajo tudi vključeni dajalci kreditov, ki niso člani sistema izmenjave informacij in v okviru svoje dejavnosti opravljajo storitve kreditiranja fizičnih oseb s sklepanjem kreditnih poslov na podlagi kreditnih pogodb, pogodb o finančnem zakupu, faktoringu ali zavarovanju.

Za kakšne namene uporabijo vaše podatke?
Kreditodajalci podatke uporabijo za ocenjevanje vaše kreditne sposobnosti in za pregled izpolnjevanja vaših obveznosti iz naslova preteklega zadolževanja, ko z vami sklepajo nov kreditni posel. Če ste kredite odplačevali redno, v sistemu ne bo nobenih posebnosti, če pa ste s plačili kreditov zamujali, se ti podatki sporočijo v Sisbon kot negativni dogodki, kar lahko vpliva na odločitev kreditodajalca o tem, ali vam bo novo financiranje odobril ali ne.

Če zavrnitev vloge za kredit temelji na poizvedbi v sistemu Sisbon, vas je kreditodajalec dolžan o tem nemudoma in brezplačno obvestiti na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov.

Vpogled v podatke je dovoljen še v primeru izterjave zapadlih obveznosti, reševanja reklamacije potrošnika, revizije in posodabljanja podatkov, ki se vključujejo v sistem izmenjave informacij. Izrecno pa je prepovedana uporaba podatkov za neposredno ali ciljno trženje ali pri odločanju o odprtju transakcijskega računa.

Pridobite svoj izvod izpisa o podatkih, ki jih o vas vodi Sisbon
Ne jemljite za samoumevno, da so vsi podatki o vas v sistemu Sisbon točni in pravilni. Svetujemo vam, da izkoristite pravico do vpogleda v svoje osebne podatke in do izpisa podatkov, ki jih o vas hrani Sisbon, vključno s podatki o tem, kdo jih je posredoval ter kdo, kdaj in s kakšnim namenom je vanje vpogledoval. Če odkrijete kakršne koli netočnosti, lahko uveljavljate pravico do dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa in ugovora v zvezi z lastnimi osebnimi podatki, ki se obdelujejo v sistemu. Na ta način si zagotovite, da so podatki, ki jih o vas zbira Sisbon, pravilni. Tako pri vlogi za nov kreditni posel ne bo večjih presenečenj.

Za izpis lahko zaprosite osebno pri kateri koli banki ali hranilnici ali drugem članu sistema Sisbon, lahko pa tudi pri Banki Slovenije, in sicer tako, da izpolnite obrazec "Zahteva posameznika za izpis osebnih podatkov iz Sisbon". Izpis podatkov se posamezniku zagotovi najpozneje v 15 dneh od prejema njegove pisne zahteve, in sicer po pošti na želeni naslov. Tako pridobljen izpis je brezplačen.

Bistveno hitreje pa lahko podatke pridobite prek spletne aplikacije moj.Sisbon.si. Potrebujete osebni računalnik, dostop do interneta, kvalificirano digitalno potrdilo in spletni brskalnik. Registracija ni potrebna, vstop je hiter, uporaba aplikacije pa preprosta. Sam vpogled je brezplačen, za izpis v obliki PDF boste morali odšteti dva evra, trenutno je omogočeno le plačilo prek sistema Valú Moneta.

Za vpogled v sistem kreditodajalcu ni treba pridobiti vaše pisne privolitve.

Če ugotovite nepravilnost, zahtevajte popravek ali izbris podatkov
Za pravilnost, točnost in ažurnost podatkov, ki se o posamezniku obdelujejo v sistemu Sisbon, je odgovoren član sistema, ki jih je posredoval v sistem.

Če ugotovite nepravilnost v podatkih, lahko zahtevate njihov izbris ali popravek. To naredite tako, da izpolnite obrazec »Zahteva komitenta za popravek osebnih podatkov v Sisbon«. Zahtevo za popravek podate upniku, ki je podatek posredoval v sistem, pisno zahtevo za popravek pa lahko posredujete tudi Banki Slovenije ali prek spletne aplikacije moj.Sisbon.si.

Če je vaša zahteva utemeljena, se mora dopolnitev, poprava ali izbris osebnih podatkov izvesti v desetih delovnih dneh od dneva, ko je član sistema prejel zahtevo.

Preverite lahko tudi, kdo je opravil vpogled v vaše podatke. Namreč, če je med njimi pravna oseba, s katero niste sklepali poslovnega razmerja, obstaja možnost, da so bili vaši podatki zlorabljeni. V tem primeru vam svetujemo, da se obrnete na Banko Slovenije.

Izpis iz sistema Sisbon je pomemben finančni izkaz. Informacije, ki jih zbira sistem, lahko namreč močno vplivajo na vaše nadaljnje zadolževanje – če je v sistemu o vas zavedena negativna evidenca, je manj verjetno, da bo kreditodajalec z vami sklenil nov posel, ali pa boste za nov posel plačali višjo ceno.

Avtor: Marko Tretnjak

Ta stran uporablja piškotke.

Z nadaljevanjem obiska strani soglašate z njihovo uporabo. Več o piškotkih ...

Razumem

Seznam piškotkov na naši spletni strani

 


PiškotekPotrebna privolitevOpis piškotkaTrajanjeKategorijaTretja stran
Joomla functional cookies, session Ne Osnovni piškotek za spremljanje uporabnika na spletni strani in prilagajanje prikaza. Čas obiska spletne strani 1 Obvezni  
joomla_user_state Ne Piškotek za informacijo o prijavljenem uporabniku. Do odjave iz uporabniškega računa 1 Obvezni  
joomla_remember_me Ne V primeru, da boste ob prijavi za dostop do članskih vsebin izbrali opcijo "Zapomni si", se bo ta piškotek shranil na vašem trdem disku. 2 meseca 1 Obvezni  
_gat Da Ta piškotek namesti Google Universal Analytics, z njim omeji zbiranje podatkov o obiskovalcu spletne strani z namenom hitrejšega delovanja bolj obiskanih spletnih strani. 1 minuta 2 Da
_gid Da Ta piškotek namesti Google Analytics z amenom shranjevanja informacij o tem, kako obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. Zbrani so podatki o številu obiskovalcev in spletnih strani iz katerih so prišli na našo spletno stran. Podatki so anonimizirani. 1 dan 2 Da
_ga Da Google Analytics uporabljamo za analizo prometa na naši spletni strani (število posameznih obiskovalcev, število ogleda vsebin, času preživetem na naši spletni strani, uporabljenih programih za ogled strani). Google Analytics uporabljamo tudi za analizo najbolj zanimivih vsebin na naši spletni strani, ter učinke porabljenega denarja za oglaševanje v Google Adwords, kadar se odločimo za oglaševanje določene besede. Podatki so anonimizirani. 2 leti 2 Da
Extrawatch analytics Ne

Sodi med t.i. 1st party piškotke. Uporabljamo ga za merjenje obiska spletne strani zps, podatki so anonimizirani. Gre za t.i. 1st party piškotek, za katerega ni potrebna izrecna privolitev obiskovalca. Piškotek traja le za čas obiska na spletni strani. Več informacij: https://www.extrawatch.com/privacy-policy

Čas obiska spletne strani 2 Obvezni  
spu_cookienovice Ne Ta piškotek uporabljamo za to, da se obrazec za prijavo na zps e-novice ne prikaže tistim, ki so se na novice že prijavili. 20 dni  1 Obvezni  
cc_necessary Da Piškotek zabeleži podatek, da je obiskovalec spletne strani dal privolitev za piškotke. 1 leto 1 Obvezni  
cc_analytics Da Piškotek zabeleži podatek, da je obiskovalec spletne strani dal privolitev za analitične piškotke. 1 leto 1 Obvezni Da
cc_social Da Piškotki družbenih omrežij omogočajo sledenje po spletnih straneh, ki jih obiskujete in vam ob ponovne obisku družbenega omrežja prikazujejo ciljane oglase. Sledenje je možno, tudi ko niste prijavljeni v svoj račun na družbenem omrežju. 1 leto 3 Da
Doubleclick (google partner) Da

DoubleClick uporablja piškotke za izboljšavo ciljanega oglaševanja. Glede na nastavitve na uporabnikovem računalniku in na spletnih straneh, se lahko podatki zbrani na ta način, dodajo uporabnikovem Google računu.

V primeru, da zavrnete namestitev tega piškotka, se vam ob obiskovanju spletni strani ne bodo več prikazovalo personalizirano Google oglaševanje.

20 dni 2 Da

Kako pobrišem vse piškotke?
Internet Explorer
Uporabniki brskalnika Internet Explorer morajo to opraviti ročno (Orodja => Izbriši zgodovino brskanja …); v pogovornem oknu izberejo "Izbriši vse …" oziroma pobrišejo vsaj piškotke in začasne internetne datoteke. 

Mozilla Firefox
Uporabniki brskalnika Mozilla Firefox lahko to prav tako opravijo ročno (Orodja => Počisti zasebne podatke …) ali pa prilagodijo nastavitve tako, da se zasebni podatki po vsaki uporabi brskalnika pobrišejo samodejno (Orodja => Možnosti … => Zasebnost => Vselej počisti zasebne podatke, ko se zapre Firefox) in v pogovornem oknu izberejo še Nastavitve …, kjer določijo, kateri podatki naj se izbrišejo.

Chrome
V računalniku odprite Chrome.
V zgornjem desnem kotu kliknite ikono za več možnosti Več in nato Nastavitve. Na dnu kliknite Dodatno =>Zasebnost in varnost => Nastavitve spletnega mesta => Piškotki => Ogled vseh piškotkov in podatkov spletnih mest => Odstrani vse. Potrdite tako, da kliknete Izbriši vse.

Kako pobrišem posamezen piškotek?
Internet Explorer
Uporabniki brskalnika Internet Explorer morajo to opraviti ročno: Orodja=> Splošno=>Zgodovina brskanja=>Nastavitve=>v pojavnem oknu izberite Ogled datotek in potem izberete katere želite izbrisati.

Mozilla Firefox
Uporabniki brskalnika Mozilla Firefox lahko opravijo ročno: Orodja => Možnosti => Zasebnost => in v oknu izberite Izbrišite posamezen piškotek, kjer določite, kateri podatki naj se izbrišejo.

Chrome
V računalniku odprite Chrome. V zgornjem desnem kotu kliknite ikono za več možnosti Več => Nastavitve => Dodatno => Zasebnost in varnost => Nastavitve spletnega mesta => Piškotki => Ogled vseh piškotkov in podatkov spletnih mest => V zgornjem desnem kotu poiščite ime spletnega mesta => Desno od spletnega mesta kliknite ikono za odstranjevanje Odstrani.

Onemogočenje piškotkov 
Vi odločite, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na vaši napravi. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v vašem spletnem brskalniku. 
Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate. 
- Chrome
- Firefox
- Interne Explorer
- Opera (stran v angleškem jeziku)
- Safari (stran v angleškem jeziku)

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.

V primeru, da bi nas o piškotkih na naši spletni strani radi še kaj vprašali, vam bomo z veseljem pojasnili! Pišite nam na web@zps.si.